Tin hoạt động Ngành

Chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới

31/08/2017 07:25

Ngày 30-8, tại tỉnh Nam Định, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trong 8 tháng đầu năm 2017 của Cụm thi đua số 4 và số 5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trực thuộc Cụm thi đua số 4 và số 5.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, cùng với lực lượng Công an cả nước, các đơn vị trong cụm thi đua số 4 và số 5 đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác XDLL CAND năm 2017 đã đề ra, trong đó tập trung quán triệt, triển khai, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, gắn chặt với các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an phát động. 

Công an các tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác nắm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 với nhiều đổi mới, sáng tạo... 

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Công an các tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, chấn chỉnh tư thế, tác phong, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương tăng cường biên chế cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự trong tình hình mới... 

Qua đó, công tác XDLL đã góp phần quan trọng để Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 4 và số 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 và số 5 trong thời gian qua. 

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch đã đề ra; bám sát định hướng của Bộ năm 2017; trú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng CAND. Công an các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, sử dụng cán bộ, kiểm tra kỹ sổ ghi nhật ký công tác của CBCS, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm, sai phạm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh “nếu đơn vị nào, địa phương nào có CBCS xảy ra sai phạm sẽ quy trách nhiệm cho người người đứng đầu đơn vị đó, địa phương đó”. 

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị trong 2 Cụm thi đua cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn...

Theo Báo Công an nhân dân
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14930016