Tin trong Tỉnh

Chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hà Tĩnh

20/04/2019 12:50

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II, do Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 19/4.

Các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hổ và Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

 

Quý I/2019, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu; kiểm tra, giám sát đảm bảo thời gian, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp nhận, xem xét 56 đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBKT cấp huyện và cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới; phối hợp, hướng dẫn xử lý, giải quyết những vụ việc phức tạp, khó khăn...

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ báo cáo kết quả hoạt động UBKT Tỉnh ủy những tháng đầu năm.

 

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, với hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 67 đảng viên, trong đó khiển trách 46, cảnh cáo 11, cách chức 1, khai trừ 9. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là: vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực được phân công...

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nghi Xuân Trần Thế Tài: Hiện nay, UBKT huyện ủy Nghi Xuân đang tập trung cho nội dung rà soát đơn thư tồn đọng, nhất lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản... đặc biệt ở những vụ việc cụ thể để tham mưu cho Thường trực Huyện ủy biện pháp xử lý, giải quyết triệt để.

 

Quý II/2019, UBKT Tỉnh ủy xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng: quán triệt, phổ biến kịp thời, sâu rộng các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lê Ngọc Việt: Trong quý II/2019, chúng tôi sẽ tiến hành nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó có triển khai các chuyên đề kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ chính trị và quy chế dân chủ cơ sở.

 

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp về kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, làm trái quy định của Đảng và nhà nước...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Đề nghị UBKT các cấp chủ động rà soát các nội dung đã thực hiện, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền; cụ thể hóa chương trình công tác sắp tới để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong tâm quý II/2019

 


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương các nội dung UBKT Tỉnh ủy, UBKT cấp huyện và cơ sở đã triển khai thời gian qua.

 

Phân tích một số tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp nỗ lực khắc phục tồn tại; tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong quý II/2019.

UBKT các cấp cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm để việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Trong mọi tình hình, cán bộ UBKT các cấp phải thể hiện bản lĩnh chính trị, có chính kiến, không chịu áp lực của dư luận, đám đông trong xử lý sự việc; đưa ra hình thức xử lý vừa phải đúng quy định vừa tạo được đồng tình trong đông đảo nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vô cảm với nhân dân, gây phiền hà cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; quy định số 890 - QĐi/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp.

Theo baohatinh.vn
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19840135