Tin hoạt động

Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh tăng cường kiểm trađảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ

14/09/2018 06:12

Thực hiện các Kế hoạch, Điện chỉ đạo của Bộ Công an về việc kiểm tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, từ ngày 21/8 đến ngày 12/9/2018 Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, giáo dục và thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách; việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; công tác vũ trang canh gác bảo vệ, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác giáo dục và thực hiện các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân và kiểm tra việc khắc phục những kiến nghị của Viện kiểm sát các cấp. Đặc biệt kiểm tra tại Trại tạm giam, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành điểm danh, kiểm diện, kiểm tra, lục soát các buồng giam giữ thu giữ các đồ vật cấm và trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Nhìn chung, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện đúng các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 các văn bản liên quan đến công tác quản lý người bị tạm giam và Thông tư 06/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam gặp, hỏi can phạm nhân
 

Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều chủ động xây dựng các kế hoạch tự kiểm tra, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ trên địa bàn. Luôn chủ động làm tốt công tác quản lý giam giữ, nhất là trong quá trình tiếp nhận, phân loại đối tượng, kiểm tra hồ sơ, sức khỏe, kể cả khi trích xuất phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Thường xuyên tuần tra, canh gác 24/24h, không để xảy ra tình trạng thông cung, trốn, chết, tự sát trong buồng giam. Công tác trích xuất, dẫn giải can phạm nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo quy định.

Bên cạnh những mặt đã đạt được thì tại các cơ sở giam giữ cũng còn một số tồn tại, hạn chế,Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã chỉ ra và chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời; các đơn vị đã tiếp thu và có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực giam giữ phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

 

Đậu Trang_HTTP
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19305336