Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an Hà Tĩnh gắn phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND với công tác giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn

06/03/2018 10:07

Nằm giữa ‘khúc ruột” miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng là địa bàn chịu nhiều hậu quả của thiên tai, bão lũ, hạn hán. Vượt qua những khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh đang vươn mình vượt khó, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực KT – XH, đảm bảo QP – AN. Kết quả là vai trò, sức mạnh đoàn kết, tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; trong đó có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an Hà Tĩnh. Những thành tích, những chiến công của Công an Hà Tĩnh đều mang dấu ấn đậm nét của phong trào học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy.

 
Công an Hà Tĩnh thường xuyên gắn bó với nhân dân 

Thực tiễn đã chứng minh, qua các chặng đường phát triển của cách mạng, hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước, nhất là thời kỳ đổi mới, 6 Điều Bác Hồ dạy luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh tích cực tự giác thực hiện với nhiều nội dung sáng tạo và thiết thực; luôn bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Qua đó, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã nêu cao vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước, được ghi nhận và đánh giá cao.

 Xác định học tập và thực hiện nghiêm  túc 6 điều Bác Hồ dạy là nội dung trọng tâm,  xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, là yêu cầu cấp thiết đối với việc củng cố, xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới nên ngay sau khi có Chỉ thị của Bộ Công an, Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung chỉ thị và kế hoạch của Bộ trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung biện pháp cụ thể. Trong giai đoạn 2008 – 2013, Công an Hà Tĩnh gắn nội dung thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua “Vì ANTQ”; cuộc vận động “Xây dựng công sở văn minh, vì nhân dân phục vụ” theo 7 mục tiêu “ 4 nâng, 3 giảm”, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền, giáo dục “nâng cao tinh thần trách nhiệm,  tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; “ Nâng cao tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân”, “giảm sai phạm và tiêu cực”.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018”, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thi đua thực hiện qua phong trào "4 tốt - 2 không". (4 tốt: Tư tưởng chính trị tốt; Đạo đức, phẩm chất tốt; Tham mưu, phục vụ tốt; Công tác, chiến đấu tốt. 2 không: Không sách nhiễu, phiền hà; Không vi phạm kỷ luật, Điều lệnh CAND), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Bám cơ sở, bám địa bàn, gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống tốt đẹp của Công an Hà Tĩnh
 

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể tiêu biểu xuất sắc, đồng đều trên các lĩnh vực đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh. Điển hình, Công an Đức Thọ đề ra phong trào “Gần dân, hiểu dân, học dân, vì dân phục vụ”; Công an Hương Khê có phong trào “Điều lệnh nghiêm, công sở sạch, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”; Phòng PV27 phát động phong trào “Mỗi tuần cán bộ hồ sơ làm thêm một ngày vì công việc”. Công an Hương Sơn tiếp tục nhân rộng mô hình 5 tự quản về ANTT; phối hợp triển khai đề án phòng, chống tội phạm ma tuý, làm giảm đối tượng nghiện trong thanh, thiếu niên. Phòng PA72 thực hiện khẩu hiệu “Niềm nở, nhanh nhất, chính xác nhất”; PC44: “Tinh thông trong nghiệp vụ, văn hóa trong tư thế, lế tiết, tác phong”, PK20: “thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn”, Công an Thạch Hà “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới”... Các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã, công an phường đã đề ra quy chế làm việc, quy chế tiếp xúc, làm việc với nhân dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ, đảng viên khi xuống địa bàn cũng như khi về sinh hoạt tại địa phương hoặc nơi cư trú.

Năm 2017, Công an Hà Tĩnh triển khai phong trào học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào Thi đua Vì ANTQ, thực hiện 6 nội dung công tác trọng tâm, khẩu hiệu hành động “xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh văn hóa, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân” và mục tiêu thi đua “4 nâng, 3 giảm, 2 không”. (4 nâng: Nâng trách nhiệm của người đứng đầu, nâng chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tá tham mưu và cải cách hành chính; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án; nâng ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND. 3 giảm: giảm cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật; giảm tội phạm; giảm tai nạn giao thông. 2 không: không để xảy ra điểm nóng; không để xẩy ra oan sai, bức cung, nhục hình)…  Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, từng cấp công an. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm  của người cán bộ công an trước công việc, trước nhân dân, chẩn chính tư thế, tác phong, thái độ ứng xử, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nghiêm túc điều lệnh nội vụ, 19 điều đảng viên và 11 điều cán bộ chiến sỹ công an không được làm. Học tập và xây dựng chương trình hành động và thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Tổ chức hàng trăm cuộc giao ban, gặp mặt, tiếp xúc lấy ý kiến của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân, mặt  trận tổ quốc góp ý xây dựng cho lực lượng công an chính quy và công an xã. Đặt hàng trăm hộp thư tố giác  tội phạm ở  các xã, phường, thị trấn thu thập thông tin về tình hình AN-TT và lấy ý kiến xây dựng lực lượng công an. Chỉ đạo 100% đơn vị xây dựng tiêu chí đạo đức theo tấm gương của Bác. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi động viên các gia đình, đối tượng chính sách, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ … đã có tác dụng thắt chặt mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa công an với nhân dân, làm  cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ngày càng thấy rõ nhiệm vụ bảo vệ AN-TT, quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng công an thực hiện  nhiệm vụ tốt hơn các năm trước.

Đi đôi với những biện pháp nói trên, trong nhiều năm qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nhân rộng điển hình, các gương người tốt, việc tốt. Duy trì có nề nếp chế độ thông báo, biểu dương hàng tuần, tháng, quý các tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm tiến công tội phạm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện, không nhận tiền hối lộ, mãi lộ… Trong 5 năm qua, đã có 932 lượt tập thể, cá nhân làm được nhiều việc tốt được Giám đốc biểu dương, 1438 lượt đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lập công đột xuất, có thành tích trong các mặt công tác được các cấp khen thưởng, tăng 17% so 5 năm trước, trong đó có 6 huân chương chiến công , 24 bằng khen chính phủ… Phong trào thực hiện 6 điều Bác dạy ngày càng đi vào thực chất, rõ nét hơn trước, tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
 

Xác định đảm bảo tốt AN-TT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là mục tiêu, yêu cầu cao nhất của phong trào thi  đua thực hiện 6 điều Bác dạy, trong 5 năm qua, trước những biến động phức tạp của tình hình, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, ban ngành, đoàn thể, liên tục phát động quần chúng chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp, kiềm chế gia tăng tội phạm, ngăn ngừa trọng án, từng bước làm giảm tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.  An ninh các tuyến biên giới, bờ biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng… giữ được ổn định, không để xẩy ra đột  xuất bất ngờ hoặc điểm nóng. Khám phá 100%  các vụ trọng án, 75% trở lên các vụ án khác. Bắt và xử lý gần 2.000 đối tượng đảm bảo đúng  quy định của pháp luật, chưa để xẩy ra oan sai. Xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình mới trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy nổ…

Trong cuộc chiến đấu chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc điều tra khám phá, giải quyết các tình hình, vụ việc khó khăn phức tạp. Tiêu biểu: Phòng PC45 trong 5 năm qua đã khám phá 98 - 100% các vụ giết, cướp, đốt, hiếp dâm. Triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm trộm cắp liên tỉnh, thu hàng trăm xe máy trả lại cho người bị hại. Phòng PA88 là một tập thể nhiều năm đoàn kết, vượt khó, nắm vững tình hình, trực tiếp và phối hợp tham mưu giải quyết tốt hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện. Có đối sách kịp thời với số đối tượng liên quan các tổ chức phản động lưu vong. Phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tuyên truyền vận động quần chúng nên đã giữ được ổn định tình hình tụ tập đông người, khiếu kiện phức tạp ở sở, không để xẩy ra điểm nóng.

Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo ANTT
 

Hoạt động trên địa bàn có Khu kinh tế Vũng Áng, Công an Thị xã Kỳ Anh là đơn vị luôn luôn chủ động, nhạy bén, trong những năm qua đã liên tục lập công xuất sắc khám phá 100% các vụ trọng án, triệt phá và xử lý nhanh gọn nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm giết, cướp, buôn bán, sử dụng trái phép ma tuý, trộm cắp, mại dâm. Bắt và xử lý hàng trăm đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, thu gần 100 xe máy và nhiều tài sản trả lại cho nhân dân, nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu quyết thắng. Năm 2016 được Chính phủ tặng cờ trong phong trào Thi đua. Công an các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà, Phòng PC66 là những đơn vị phát huy tốt truyền thống đơn vị anh hùng, liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và các mặt công tác. Đi đầu trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động, liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng, đảng bộ vững mạnh tiêu biểu. Các đơn vị: PV11, PH41, PC64, PA72, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Thành Phố Hà Tĩnh... luôn duy trì tốt phong trào thực hiện 6 điều bác dạy và phong trào thi đua Vì ANTQ, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ, tấn công truy quét, phòng chống tội phạm, xây dựng nhiều mô hình quần chúng tiêu biểu, nhiều năm giữ vững danh hiệu quyết thắng. Trước thiên tai bão lũ Công an Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Hương Sơn, phòng PC68, PC67… đã kịp thời huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, cứu vớt và sơ tán hàng ngàn người dân và nhiều tài sản khác, các đơn vị này được Bộ Công an tặng bằng khen.

Những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, an ninh phi truyền thống đã tác động đến ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh,...Lợi dụng các tình hình trên các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, phản động câu kết, kích động nhân dân biểu tình, gây mất ANTT trên địa bàn. Trước tình hình trên, Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, phân hóa, cô lập các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tích cực vận động nhân dân không nghe lời kẻ xấu, trở thành bình phong cho các đối tượng chống phá; cùng với đó, tham mưu cấp ủy chính quyền có các biện pháp xử lý các vấn đề sau sự cố ô nhiễm môi trường biển và việc chi trả tiền bồi thường, tạo đồng thuận trong nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2017 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành giải quyết các phức tạp phát sinh; đã giải quyết ổn định tình hình hàng chục vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị. Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, giải tán hàng chục vụ việc  tụ tập, tuần hành, gây rối ANTT; kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng “Việt Tân”, chống đối trên các địa bàn kích động biểu tình, triển khai các biện pháp răn đe các đối tượng cực đoan, quá khích; đã khởi tố, điều tra  6 vụ “Gây rối TTCC”, “ Bắt giữ người trái pháp luật”,  “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, “Hủy hoại tài sản”, “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Điển hình, ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 01 đối tượng là thành viên của tổ chức phản động, khủng bố “Việt Tân” về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, 01 đối tượng là thành viên “Hội Anh em dân chủ” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; khởi tố và truy nã toàn quốc đối với 01 đối tượng là thành viên tổ chức phản động “Con đường Việt Nam” về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cùng với đó, chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với lực lượng cơ sở tăng cường kiểm tra hành chính, tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm. Đã điều tra, khám phá 388 vụ phạm pháp hình sự, (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2016); bắt giữ phát hiện, triệt phá 63 ổ nhóm, 173 về hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; triệu tập răn đe giáo dục trên 2.000 lượt đối tượng hình sự, giải quyết trên 1.300 vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở; phát hiện, bắt giữ 212 vụ, 216 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự QLKT, chức vụ; 498 vụ, 6 tổ chức, 537 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 290 vụ, 416 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt quả tang 552 vụ,  trên 2.400 đối tượng đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án...

Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo ANTT
 

 Có thể nói, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy trong thời gian  qua  luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và cụ thể của Đảng uỷ, Lãnh đạo công an các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, được lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì ANTQ”; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nội dung các cuộc vận động lớn của Đảng và Ngành, đã tạo sự chuyển biến mới về nhiều mặt, đem lại thành tích, kết  quả rõ nét  trong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua học tập, giáo dục, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn vững vàng về tư tưởng, tinh thần, thái độ đối với công việc, đối với nhân dân, tư thế, lễ tiết, tác phong cũng như phẩm chất đạo đức và lối sống được chẩn  chính, nâng cao hơn trước. Các phong trào thi đua trong Đảng, chuyên môn và đoàn thể được duy trì, phát triển liên tục và đúng hướng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an được củng cố.

Từ những kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy là cuộc vận động chính trị rộng lớn, có liên quan, tác động với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác. Do đó, muốn đưa lại hiệu quả cao phải được lồng ghép, quyện chặt với các phong trào thi đua, các cuộc vận động về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND bằng việc đề ra được các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiêu chí cụ thể. Định kỳ có thông báo, đôn đốc, kiểm tra,  biểu dương nhân rộng điển hình, các gương người tốt, việc tốt, phê bình và xử lý nghiêm minh tiêu cực, yếu kém. Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh luôn quán triệt và duy trì tốt các biện pháp này nên  tạo ra sự chuyển biến mới, đạt được thành tích  và kết quả trên nhiều mặt, cao hơn các năm trước.

Hai là: Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu  sát thường xuyên,  cụ thể  của cấp uỷ và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, nhất là người đứng đầu; thực tế cho thấy những đơn vị nào biết tập hợp được sức mạnh của tập thể cấp uỷ, người chỉ huy phát huy được vai trò tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, giải quyết  tốt những vấn đề mâu thuẫn, phát sinh về tư tưởng trong nội bộ, tạo được niềm tin trong cán bộ chiến sỹ thì sẽ lôi cuốn, tập hợp được đông đảo cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo.

Ba là: Phải tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền  cùng cấp, biết phối hợp chặt chẽ các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt phải biết dựa vào nhân dân, tổ chức lấy ý kiến , lắng nghe ý kiến đa chiều. Từ đó chọn lọc phát huy mặt tốt, khắc phục yếu kém và tồn tại. Qua triển khai các đợt sinh hoạt lấy ý kiến của nhân dân ở từng đơn vị, địa phương và  các lực lượng  khác nhau, Công an tỉnh đã thu được nhiều kết quả tốt, góp phần chẩn chính, giáo dục nội bộ, phòng ngừa có hiệu quả sai phạm, tiêu cực, củng cố được niềm tin của nhân dân.

Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Công an Hà Tĩnh phải thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn thách thức mới. Đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cần được quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây.

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy một cách sôi nổi và sâu rộng hơn. Lồng ghép việc học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác dạy với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết Trung ương TW6 (khóa XII). Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đảm bảo thống nhất về mục tiêu, nội dung, biện pháp và cách thức tiến hành, tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua Vì ANTQ và các hoạt động khác của lực lượng Công an.

Hai là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đưa phong trào đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, sát hợp và thiết thực. Từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ phải căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm, tính chất công việc để xác định và xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, có chương trình hành động cụ thể để rèn luyện phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung xây và chống do Bộ Công an phát động. Làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, khắc phục cho được tình trạng có phát nhưng không động hoặc hô hào chung chung, thiếu nội dung, biện pháp cụ thể.

Ba là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc cùng cấp. Coi trọng sự kiểm tra, giám sát, giúp đỡ của nhân dân, đồng thời phát huy trách nhiệm trực tiếp của cấp uỷ, thủ trưởng chuyên môn, các tổ chức quần chúng, các phòng chức năng, khơi dậy ý thức tự giác, tính tâm huyết và sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng bằng các đợt thi đua ngắn với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt 6 điều Bác dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là: Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ chuyên trách gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng lực lượng này thực sự là đội quân nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân. Sơ kết, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đưa công tác này đi vào nề nếp, thực chất hơn.

Năm là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động và kết quả học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy của Công an Hà Tĩnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Chú ý tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm mới, các mô hình, điển hình tiên tiến nhất là các cá nhân gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, nêu gương sáng về lối sống, liêm khiết dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; dũng cảm tiến công tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Duy trì chế độ biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên kịp thời các nhân tố mới, các gương người tốt, việc tốt. Tích cực chủ động kiểm tra, phát hiện, chẩn chính kịp thời những vấn đề tiêu cực, yếu kém gây dư luận trong nội bộ và trong nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân sai phạm.

 
Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Vì ANTQ gắn với học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung bao trùm, xuyên suốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới, là trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, người chỉ huy, là công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh, phát huy truyền thống 70 năm lực lượng Công an nhân dân có 6 Điều Bác Hồ dạy, quyết tâm rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt nhất 6 điều Bác dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân tin yêu giao phó.

 

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16996275