Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an Hà Tĩnh mãi mãi khắc ghi lời Bác

09/03/2018 09:18

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, mang ý nghĩa khoa học, nhân văn, thực tiễn sâu sắc, là sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Cách đây 70 năm, ngày 11 tháng 3 năm 1948, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 điều về "Tư cách người Công an cách mệnh", đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối địch, phải cương quyết, khôn khéo.

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, mang ý nghĩa khoa học, nhân văn, thực tiễn sâu sắc, là sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; những năm gần đây, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, mưu trí, sáng tạo, vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động chiến lược, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Thạch Hà, Phòng PA88 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

 

 

Thấm nhuần quan điểm "Lấy dân làm gốc", "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "Bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân", các lực lượng Công an trong tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đầu tư chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, Công an Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đổi mới công tác lãnh đạo chỉ huy, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tiến công tội phạm, tận tuỵ, sáng tạo trong công tác, tác phong sâu sát cơ sở, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

 

 

Chặng đường 70 năm học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành: Vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Chiến công, Bảo vệ Tổ quốc các hạng. Nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", được Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"; 11 tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân; cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; mãi mãi khắc ghi lời Bác, nguyện phấn đấu hết mình, ra sức học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với  cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua Vì ANTQ không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác, gắn bó máu thịt với nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: "...Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên…"

 

Diệp Hoàng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17652534