Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an Hà Tĩnh: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND

07/08/2017 09:33

Sáng ngày 7/8, Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

 
   

Với khẩu hiệu thi đua “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, việc tổ chức đợt thi đua được thực hiện nghiêm túc ở các cấp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tập trung tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn trọng điểm về ANTT…

 
   

Đợt thi đua được chia thành 3 đợt từ ngày 1/8/2017 đến ngày 11/6/2018.

Đợt 1: Từ ngày 1/8 – 11/12/2017 với nội dung “Thi đua nước rút nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017”.

Đợt 2: Từ ngày 12/12/2017 – 11/3/2018 với nội dung “Thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm ngày Bác có sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đợt 3: Từ ngày 12/3 – 11/6/2018 với nội dung “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Đây là đợt thi đua đặc biệt nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và vai trò quan trọng lời dạy của Bác; động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh.

Công an huyện Đức Thọ: phát động đợt thi đua với 5 nội dung trọng tâm sau:Thứ nhất, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào thi đua và gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
 
Thứ hai, tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Công an huyện.
 
Thứ ba, chủ động kiểm soát tình hình an ninh chính trị; tập trung lực lượng, phương tiện giải quyết tốt các vấn đề, vụ việc, tình hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiềm chế, đấu tranh làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, các tệ nạn khác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; quan tâm CCHC, làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.
 
Thứ tư, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường rà soát, xây dựng quy chế, quy trình làm việc; đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo của cá nhân, tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chung.
 
Thứ năm, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra, chấn chỉnh và duy trì điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
 
Công an huyện Cẩm Xuyên phát động đợt thi đua đặc biệt báo công dâng Bác

Công an huyện Cẩm Xuyên: Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Công an huyện, lễ phát động được tổ chức nghiêm túc nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về việc thực hiện lời dạy của Bác, ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Cẩm Xuyên ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Việc tổ chức đợt thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, theo đó đồng chí Trưởng Công an huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể theo 3 giai đoạn, chú trọng trước mắt 2 nội dung lớn: tổ chức tọa đàm xây dựng phong cách của từng hệ lực lượng và chọn cử gương điển hình của Công an huyện về đạo đức, phẩm chất, năng lực để giáo dục, đào tạo “nguồn” cho đơn vị thời gian tới.

Đây là đợt thi đua đặc biệt, tạo động lực cho toàn thể cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng lực lực lượng Công an Cẩm Xuyên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Thanh Ngà - Hữu Tới - Thu Hà
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15209256