Tin hoạt động Ngành

Công an Hương Sơn - Mặt trận Tổ quốc ký kết qui chế đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”

24/08/2017 07:37

Công an huyện Hương Sơn và UBMTTQ huyện vừa phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới”.

Tại buổi lễ, Công an huyện và Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã Ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” với các nội dung sau: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tuyến biên giới, khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp tội phạm phòng chống tệ nạn xã hội, lên án các hành vi vi phạm pháp luật; Chủ động đổi mới nội dun hình thức, biện pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 
 

 Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, “Phong trào dân vận khéo’, “Ngày hội toàn dân vảo vệ ANTQ”… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Qua đó nhằm mục đích nâng cao vai trò nồng cốt của lực lượng Công an, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác.

Ánh Dương - CAHS
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14929990