Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an Hương Sơn phát động thực hiện cuộc vận động " Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

20/03/2017 03:33

Chiều ngày 20/3/2017, Công an huyện Hương Sơn tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an huyện.

 

  CBCS tham dự lễ ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động

 

Xây dựng Tại lễ phát động, các đội nghiệp vụ, trạm Cảnh sát Tây Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên, Hội trưởng Hội phụ nữ đã ký giao ước thực hiện các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho Cán bộ chiến sỹ, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ trong tổ chức thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phong cách, hình ảnh người CAND có năng lực, phẩm chất, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ chiến sĩ. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc  và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Đăng ký xây dựng các công trình, phần việc, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn gắn bó mật thiết với nhân dân. Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện cuộc vận động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, uốn nắn, xử lý nghiêm các biểu hiện sai trái, lệch lạc; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS. Đẩy mạnh công tác tuyên  truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh, việc làm tốt của người CBCS Công an nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

 

 Các đội nghiệp vụ ký giao ước thi đua

 

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”  nhằm tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân… Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung, Công an Hương Sơn nói riêng về xây dựng phong cách, hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ánh Dương - Nguyên Chất: CAHS
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14947242