Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng Công an Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

04/09/2018 09:52

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng “phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhằm nâng cao chất lượng Công an XDPT BVANTQ; ngày 03/9/2018, Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng Công an XDPT BVANTQ năm 2018.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị,  và toàn bộ CBCS trong đơn vị, Công an xã, thị trấn.

Nội dung kiểm tra gồm 2 phần: kiểm tra nhận thức, hiểu biết về các quy định pháp luật và kiểm tra thực tế kết quả công tác. Nội dung kiểm tra thực tế kết quả công tác được triển khai trước, thông qua việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ BVANTT của 27 xã, thị trấn, qua đó đánh giá năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi đồng chí. Phần kiểm tra nhận thức gồm 2 nội dung: lý thuyết và bài tập tình huống; lần lượt mỗi đồng chí trả lời câu hỏi theo kết quả bốc thăm và trả lời câu hỏi phụ do BGK đặt ra, 21 đồng chí     Công an XDPT BVANTQ đã trải qua các phần câu hỏi, hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Các đồng chí có thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra
 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra nhận thức, thực tế công tác, tính chất địa bàn, thời gian phụ trách, thành tích khen thưởng…. BGK đã công tâm chấm điểm và xếp loại cho từng đồng chí Công an XDPT BVANTQ. 100% đồng chí tham gia kiểm tra đạt loại khá trở lên, trong đó có 07 đồng chí có thành tích xuất sắc được đồng chí Trưởng Công an huyện khen thưởng.

Đợt kiểm tra của Công an Cẩm Xuyên được lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao về cả hình thức và chất lượng. Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức xã hội và các kỹ năng công tác khi xuống tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng, lựa chọn nhân tố điển hình làm nòng cốt cho lực lượng Công an XDPT BVANTT và quy hoạch cán bộ; phát hiện những tồn tại, thiếu sót để có phương hướng và biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

                                                                        

CA Câm Xuyên
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17652522