Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an huyện Can Lộc phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

09/03/2017 07:34

Sáng ngày 06/3/2017, Công an huyện Can Lộc đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an huyện.

 Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt nội dung kế hoạch tổ chức Cuộc vận động, trong đó nêu rõ việc thực hiện Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử; nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân…. 
   

 Các đội nghiệp vụ tiến hành ký giao ước thi đua

 

 Cũng trong buổi lễ, Đội trưởng các đội nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ đã ký giao ước thực hiện Cuộc vận động và chịu trách nhiệm trước đơn vị về công tác quản lý CBCS trong đội và hội viên.   Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng Công an huyện đã yêu cầu các đội nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, nhất là các đội được lựa chọn làm điểm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phải có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động, tránh hình thức; tăng cường công tác giáo dục, đôn đốc, hướng dẫn CBCS thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./.

                                    

Viết Lãm – CAH Can Lộc
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19786646