Tin Công an tỉnh

Công an huyện Hương Khê: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

15/08/2017 07:26

Ngày 14/8, Công an huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Bảo – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này sẽ giúp các cán bộ, đảng viên Công an huyện Hương Khê xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và các nghị quyết khác của Trung ương để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Cũng trong dịp này, Công an huyện Hương Khê tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Với khẩu hiệu thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Khê nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc”, tại lễ phát động lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã quán triệt các nội dung và đề ra các chỉ tiêu thi đua trên từng lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT và an toàn PCCC, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Theo đó đợt thi đua đặc biệt được chia làm 3 đợt thi đua ngắn kéo dài từ nay đến hết tháng 6/2018. Các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết  TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Xây dựng phong các người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Tiến Dũng - Hải Yến
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14929950