Tin tổng hợp

Công an huyện Hương Khê tham dự Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

19/09/2019 12:04

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET.

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an huyện Hương Khê đã quan tâm chỉ đạo tổ chức phát động Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, tìm hiểu về lịch 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi triển khai, 100% cán bộ chiến sĩ đã tham gia tích cực Cuộc thi trắc nghiệm.

 
 

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng. Nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

HẢI YẾN – CAHK
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19597591