Tin hoạt động Ngành

Công an huyện Kỳ Anh: Đại hội điểm Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH

17/09/2019 10:49

Ngày 17/9/2019, Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là 1 trong 7 Chi bộ được Đảng ủy Công an huyện Kỳ Anh chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các Chi bộ còn lại thuộc Đảng bộ Công an huyện.

Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH có 12 đảng viên, trong đó 10 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt các mặt công tác. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù công tác chuyên môn. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019, cấp ủy chi bộ và đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên như: Nghị quyết TW 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những kết quả đó, Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như công tác đảng, trong đó có 02 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 01 năm đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 
 

 

Tại Đại hội, Chi bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2019-2022 đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm,khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2019  đã đề ra. Tiến hành kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Đại hội cũng đã quyết nghị các chỉ tiêu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình cụ thể của Chi bộ. Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thế Anh, đồng chí Hoàng Văn Hạnh, đồng chí Tô Hải Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an huyện, đồng chí Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017–2019 và nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019–2022. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra những góp ý, chỉ đạo cho các hoạt động của Chi bộ đạt hiệu quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, đề nghị các Chi bộ khác trong Đảng bộ thông qua Đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm, hoàn thành Đại hội trong tháng 9/2019

CA huyện Kỳ anh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19597204