Tin trong Tỉnh

Công an Lộc Hà: Hoàn thành kiểm tra công tác Công an xã năm 2018

05/11/2018 05:46

Hằng năm, Công an huyện Lộc Hà đều xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra tòan diện các mặt công tác Công an 13/13 xã để đánh giá những thành tích, kết quả đạt được, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an xã, góp phần đảm bảo tốt ANTT tại địa bàn cơ sở.

Hiện tại, lực lượng Công an xã trên địa bàn toàn huyện có 143 đồng chí, trong đó 11 đồng chí Trưởng Công an xã, 17 đồng chí Phó trưởng Công an xã, 22 đồng chí Công an viên thường trực và 93 đồng chí Công an viên. Đây là lực lượng nòng cốt để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo sự ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, công tác Công an xã vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là trình độ pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng Công an xã chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 
 

Để tập trung đánh giá đúng thực trạng công tác Công an xã, Công an huyện Lộc Hà đều tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác Công an xã. Năm 2018, Ban Chỉ huy Công an huyện đã thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Trưởng Công an huyện phụ trách địa bàn xã làm trưởng đoàn, đội trưởng các đội ngiệp vụ làm thành viên để tiến hành kiểm tra. Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 02/11/2018 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công an 13/13 xã.

 
 

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại một số địa phương còn lỏng lẻo; công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết các tình hình, vụ việc liên quan an ninh trật tự còn thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao; chất lượng điều tra, giải quyết các vụ vi phạm hành chính của Công an xã còn hạn chế; lực lượng Công an một số xã còn mỏng, thậm chí có 02/13 xã không có Trưởng Công an xã nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ công tác Công an xã.

Cũng qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kiến nghị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền một số địa phương các chủ trương, giải pháp giải quyết một số tình hình có liên quan đến an ninh trật tự mà các địa phương đang gặp khó khăn vướng mắc.

Kết quả kiểm tra là tiêu chí quan trọng để hội đồng thi đua khen thưởng, Công an huyện đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018, nhằm động viên lực lượng Công an xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đức Hoàng - Lộc Hà
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19839751