Tin Công an tỉnh

Công an Thạch Hà: Sinh hoạt chuyên đề Cuộc cách mạng 4.0 - Nhận diện, thời cơ và thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT

09/01/2018 02:59

Tối ngày 08/01, Công an huyện Thạch Hà đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Nhận diện, thời cơ và thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, chiến sĩ được nghe đồng chí Trưởng Công an huyện tổng quát nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0). Đề cập về Cuộc cách mạng 4.0, đồng chí Trưởng Công an huyện nêu ra những lĩnh vực chủ đạo, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề Internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D, người máy, năng lượng tái tạo,…

Đồng chí Trưởng Công an huyện nhấn mạnh đến tác động của cuộc cách mạng 4.0 trên các mặt như an ninh chính trị, văn hoá, kinh tế - xã hội; đặc biệt, xuất hiện an ninh phi truyền thống với các quốc gia. Những tác động của cuộc cách mạng 4.0 về mặt tích cực và tiêu cực đến mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đồng chí cũng nêu ra những ví dụ cụ thể về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia…

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề: đồng chí Trưởng Công an huyện khẳng định những thành tựu khoa học công nghệ của Cách mạng công ngiệp  4.0 tạo ra thời cơ, thách thức với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tăng cường học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ, không ngừng tư duy, sáng tạo; đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ cần làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trước không gian mạng…

Quốc Thành
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16373667