Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Công an thị xã Kỳ Anh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

06/09/2018 10:25

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-CAT-PX15 ngày 21/02/2017 của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo Công an tỉnh gắn với nội dung triển khai thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an Quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân”; Công an thị xã đã bám mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch và tình hình, đặc điểm của đơn vị để triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, Công an thị xã Kỳ Anh đã gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Hướng dẫn số 06-HD/ĐUCA, ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh về những việc cần làm ngay để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, các đội nghiệp vụ, đồn, Công an các xã, phường luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức có hiệu quả các hoạt động, các công trình, phần việc cụ thể, sát với tình hình của đơn vị, địa phương và gắn được các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ tính riêng 08 tháng đầu năm 2018, Công an thị xã đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động, tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung trọng tâm trong năm 2018. Đã ban hành 01 nghị quyết, 02 kế hoạch, 02 công văn tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động.

Giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
 

Triển khai thực hiện các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động

Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là tinh thần khắc phục khó khăn, không để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có tư tưởng chọn việc, chọn nghề. Tiếp tục quán triệt, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Cuộc vận động… coi đây là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thị xã trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động để CBCS nắm rõ, xác định các nội dung thực hiện. Đã tổ chức triển khai và ký giao ước thi đua thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức cho đội ngũ cốt cán và 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên ký cam kết, đăng ký nội dung làm theo và xây dựng kế hoạch cá nhân trong thực hiện vai trò của người đứng đầu. Các chi bộ tiếp tục tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nghiêm túc tự nhận diện những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII). Đến nay, những tồn tại, biểu hiện suy thoái cơ bản đã được các tập thể, cá nhân khắc phục.

Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2018
 

Thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân; nhất là thực hiện nghiêm túc nội dung sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 33-HD/ĐUCA ngày 22/05/2017 của Đảng ủy Công an thị xã về “Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ”. Tại các buổi giao ban Đảng ủy cuối tuần, giao ban đơn vị đầu tuần đều nêu gương người tốt, việc tốt; phê bình, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác, giao tiếp, ứng xử và lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua đối với từng tập thể, cá nhân. Đơn vị đã ban hành “Nội dung tiêu chí và thang điểm thi đua” theo khối các đội nghiệp vụ, đồn và khối Công an phường, Công an xã. Tổ điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị hàng tuần tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, công tác trực ban, trực chiến, trực tiếp dân và chấp hành điều lệnh CAND; từng bước chấn chỉnh việc chấp hành chế độ hội họp, hội nghị theo hướng cải cách hành chính, nhanh gọn nhưng chất lượng; thường xuyên quan tâm kiểm tra việc ghi chép và phê duyệt sổ nhật ký công tác của CBCS, sổ tay Đảng viên, sổ ghi biên bản họp Chi bộ, họp đội, đồn, Công an phường; nghiêm cấm việc uống rượu, bia trong giờ hành chính và các buổi trưa; chấn chỉnh văn hóa công sở, nhất là việc ra vào cơ quan. Đã tổ chức tốt các hội nghị tập huấn các Bộ luật, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực để CBCS nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật và kiểm tra chiến sỹ khỏe năm 2018 cho CBCS và lực lượng Công an xã, lực lượng bán chuyên trách xã, phường đạt kết quả tốt. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2018 tại Công an các phường, xã; tổ chức kiểm tra, chấm điểm đánh giá về kiến thức nghiệp vụ, pháp luật đối với lực lượng CSKV, CAPTX về ANTT và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; Đoàn TN tổ chức 02 buổi tọa đàm tìm hiểu về kiến thức nghiệp vụ, pháp luật.

Lắng nghe ý kiến nhân dân

Đảng ủy, chỉ huy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 562, ngày 10/4/2017 của Công an tỉnh về tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân”, trong đó: Đơn vị đã đưa nội dung “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” vào các Chương trình phối hợp liên ngành. Đồng thời, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri về công tác ANTT, phân công Lãnh đạo Công an thị xã, chỉ huy cấp đội, Công an phường tham dự để tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, giải trình tại hội nghị hoặc tiếp thu và trả lời bằng văn bản cho cử tri trước các kỳ họp HĐND các cấp. Gửi biểu mẫu về cho MTTQ các xã phường lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân trong thủ tục hành chính. Thông qua sinh hoạt các mô hình đảo bảo ANTT trên địa bàn để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân trong văn hóa ứng xử của lực lượng Công an khi làm việc với người dân. Phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ “hài lòng” của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính về ANTT. Kết quả, 08 tháng đầu năm 2018, Công an thị xã đã tổ chức 15 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, trong đó cấp thị xã: 01 diễn đàn (tại UBND phường Kỳ Phương); cấp Công an phường: 14 diễn đàn (tại 14 Tổ dân phố); tổ chức 01 cuộc lấy ý kiến góp ý của cốt cán 01 đoàn thể; lấy phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại 27 Tổ dân phố thuộc 06 phường đối với 34 đồng chí Cảnh sát khu vực; lấy 638 phiếu khảo sát, ý kiến đánh giá của nhân dân về quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đăng ký quản lý người nước ngoài, lĩnh vực quản lý hành chính, CSGT; các ý kiến góp ý được đơn vị tổng hợp, tiếp thu và quán triệt đến tận CBCS. Các nội dung kiến nghị của người dân được Lãnh đạo Công an thị xã trả lời đầy đủ, rõ ràng, nhân dân và đại biểu các cấp đồng tình, ghi nhận.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như: Tiếp tục chấn chỉnh toàn diện các mặt công tác đảm bảo TTATGT. Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính; tổ chức các diễn đàn góp ý về văn hóa ứng xử, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính. Luôn quán triệt cho CBCS nâng cao tinh thần, thái độ vì nhân dân phục vụ. Đối với những khó khăn, vướng mắc của người dân trong công tác sửa sai chứng minh nhân dân, đơn vị giao cho lãnh đạo đội QLHC, Công an phường, xã tiếp tục lắng nghe, trực tiếp rà soát, làm việc với từng người dân và mời lãnh đạo UBND các phường, xã để tuyên truyền, giải thích; bố trí đại diện cấp ủy, chính quyền và đại diện một số hộ dân ra làm việc với phòng PC64 để đề xuất những khó khăn, vướng mắc tạo sự ghi nhận và đồng thuận cao trong nhân dân về thái độ làm việc, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở. Triển khai kế hoạch đã rà soát, tổ chức 64 ngày công về các xã, thôn, Tổ dân phố, Bệnh viện, các gia đình đau ốm, bệnh tật để cấp CMND và các giấy tờ khác cho công dân, kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật. Tiếp tục rà soát chỉnh sửa, bổ sung các khẩu hiệu, pano, áp phích cổ động trực quan tại trụ sở chính, Công an các phường, Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng. Duy trì việc bố trí hòm thư góp ý của nhân dân tại nơi tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về ANTT tại trụ sở Công an thị xã, Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng, Công an 06 phường. Thông báo công khai số điện thoại của các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an thị xã, số điện thoại trực ban, “đường dây nóng”, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hộp thư điện tử Công an thị xã để nhân dân biết, thông tin, phản ánh, góp ý kiến với lực lượng Công an. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; trực ban đơn vị, trực ban hình sự để tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận thông tin, tin báo tố giác tội phạm do nhân dân phản ánh, cung cấp.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hóa

Sôi nổi tổ chức các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018; chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của dân tộc; tham gia đầy đủ các hoạt động của khối thi đua… Tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 06 điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Thông qua hoạt động, các đội, đồn, Công an phường và tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc hành hương về nguồn, hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, tổ chức các giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Hoạt động của tổ chức Đoàn TN, Hội phụ nữ phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, XDLL của đơn vị và công tác đảm bảo ANTT, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đoàn thanh niên hỗ trợ xây dựng 01 tuyến đường điện thắp sáng đường quê tại giáo họ Yên Hòa (thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) với 1,7km tổng kinh phí trên 17 triệu đồng; huy động trên 300 lượt CBCS ra quân 19 ngày công giúp đỡ các xã làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh bờ biển và xây dựng vườn mẫu, tu sửa hội quán thôn, làm hàng rào sân bóng đá; đóng góp hỗ trợ thôn Vĩnh Thuận (xã Kỳ Ninh) và thôn Hải Hà (xã Kỳ Hà) mỗi CBCS một ngày lương với tổng số tiền 60.000.000đ. Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do Thị đoàn tổ chức (có 45 đoàn viên thanh niên tham gia, hiến 35 đơn vị máu); tổ chức giao lưu 03 buổi thể thao với giới trẻ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn đơn vị.

Biến nhận thức thành hành động, mỗi một CBCS Công an thị xã Kỳ Anh  đang từng ngày thi đua có nhiều việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ để lại ấn tượng trong lòng nhân dân. Tin rằng từ cuộc vận động này, tăng cường niềm tin, động lực để CBCS công an nói chung, Công an thị xã Kỳ Anh nói riêng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển.

Lương Khánh – Công an thị xã Kỳ Anh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17652266