Phổ biến giáo dục pháp luật

Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức phổ biến, quán triệt Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

17/09/2018 07:41

Thực hiện Công văn 1637/CAT-PV01 ngày 02/09/2018 về công tác phổ biến những nội dung cơ bản của luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Ngày 17/09/2018, Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

 
 

 

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 07 luật quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác Công an gồm: Luật an ninh mạng năm 2018; Luật Cạnh tranh năm 2018; Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật tố cáo năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

 

 
 

 

Ngày 17/09/2018, Công an thị xã Kỳ Anh đã tổ chức phổ biến, quán triệt thi hành nghiêm túc 07 Luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác Công an mà Quốc hội đã thông qua cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đặc biệt, Công an thị xã đã tổ chức nghiên cứu sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ về luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo. Đây là 03 luật quan trọng và có liên quan đến trực tiếp công tác cán bộ chiến sỹ.

Lương Khánh – CATX Kỳ Anh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18468136