Tin Công an tỉnh

Công an TP Hà Tĩnh: Hội thi kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018

08/06/2018 02:27

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và nâng cao chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT; ngày 07/6/2018, Công an TP. Hà Tĩnh tổ chức Hội thi kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018.

 
Các đại biểu tham dự hội thi

 

Hội thi gồm có 02 phần: kiểm tra nhận thức và kiểm tra thực tế công tác của CSKV. Sau một ngày tổ chức thi kiểm tra nhận thức từng CSKV, gồm các nội dung: lý thuyết và bài tập tình huống; lần lượt 05 đồng chí Công an XDPT và PTX về ANTT, 33 đồng chí CSKV đã trải qua các phần câu hỏi, hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Nội dung lý thuyết là các kiến thức về Thông tư 78/2012/TT-BCA ngày 28/12/2012 về Quy trình thực hiện công tác cơ bản của CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT; Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/02/2015 quy định về Điều lệnh Cảnh sát khu vực và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các công việc trong thực tế công tác CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT thường xuyên làm việc.

Sau đợt kiểm tra nhận thức, trong thời gian tuần tới Công an thành phố lập đoàn kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và thực tiễn công tác của từng đồng chí; từ đó tổng kết chấm điểm, đánh giá kết quả Hội thi.

Thông qua tổ chức Hội thi kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức xã hội và các kỹ năng công tác khi xuống tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng, lựa chọn nhân tố điển hình làm nòng cốt cho lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT và quy hoạch cán bộ; phát hiện những tồn tại, thiếu sót để có phương hướng và biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng hai lực lượng này để đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Cao Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18208030