Tin hoạt động

Giao ban công tác xây dựng lực lượng quí I/2018

09/04/2018 09:52

Chiều ngày 9/4 Công an tỉnh tổ chức hội nghị Giao ban công tác Xây dựng lực lượng quý I năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 
 Các đại biểu tham dự hội nghị
Thượng tá Phạm Thanh Phương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả công tác xây dựng lực lượng quí I/2018

 

Trong quý I /2018  Đảng ủy,  Ban giám giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm về công tác xây dựng lực lượng theo Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác của Công an tỉnh đã đề ra. Về công tác chính trị, các đơn vị tăng cường công tác giao dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", đẩy mạnh phong trào “ Vì An ninh Tổ quốc”; Công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền đã bám sát  nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng  và công tác quần chúng các đơn vị đã làm tốt công tác  tham mưu ban hành Chương trình công tác kiểm tra,  giám sát của Ban thường vụ Công an tỉnh, tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên phụ nữ. Trong công tác tổ chức cán bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quyết định, qui định của Bộ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật; các chế độ chính sách của cán bộ chiến sĩ được quan tâm, giải quyết kip thời; làm tốt công tác huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ...góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 
Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Công tác chính trị phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận  nêu lên những vấn đề vướng mắc, khó khăn chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng lực lượng với một số nội dung trong tâm, đó là: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền; công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm điều động cán bộ chiến sỹ phù hợp với trình độ chuyên môn, xử lý sai phạm kỷ luật, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ...

 

 
 Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Các đơn vị tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh CAND; phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm trong CBCS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trong thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong trào phải có mô hình cụ thể; đối với công tác đào tạo cán bộ, cần bố trí, sắp xếp một cách phù hợp, khoa học đáp ứng với thực tiễn công tác; quán triệt tới CBCS lộ trình tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ công an; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quan tâm triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của các bộ chiến sĩ; các đơn vị quan tâm đến hoạt động của Câu lạc bộ Công an hưu trí... góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

 
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt tích trong cuộc thi

 

Tại hội nghị Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” trong Công an Hà Tĩnh.

 

Đại tá Võ Văn Minh - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi
Thượng tá Phạm Thanh Phương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi

 

Hùng - Hải
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17019944