Tin hoạt động

Giao ban lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh năm 2018

07/12/2018 10:46

Vừa qua, Lực lượng tham mưu Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban năm 2018. Tham dự có lãnh đạo, đội trưởng các đội công tác, cán bộ chuyên đề Phòng Tham mưu và Đội trưởng tham mưu các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã.

 
 

 

Năm 2018, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 và Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới, triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh, công tác tham mưu CAND trong Công an Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Trong đó, lực lượng tham mưu các cấp trong Công an Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan có liên quan chủ động tổ chức hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Công an tỉnh đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế từng thời điểm, địa bàn cụ thể, đồng thời tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề mới phức tạp nổi lên về ANTT. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra. Chú trọng tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các vụ án, chuyên đề về ANTT và xây dựng lực lượng. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu Công an các cấp dần được quan tâm củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc đầu tư, trang bị phương tiện, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ được tăng cường hơn... Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, Chương trình công tác Công an năm 2018 của Giám đốc Công an tỉnh; phục vụ có hiệu quả việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 
 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tham mưu, nhất là việc tổ chức công tác thông tin còn chưa khoa học; chất lượng tham mưu chiến lược chưa cao; công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chủ trương, quyết định của lãnh đạo, chỉ huy chưa thực sự chủ động và có lúc còn chồng chéo; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu còn hạn chế; phương pháp, lề lối làm việc của một số đơn vị tham mưu còn có biểu hiện hành chính, chưa thực sự khoa học và chưa đảm bảo đúng tính chất của tham mưu chiến đấu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chưa có chiến lược mang tính lâu dài...

Thời gian tới, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình trong và ngoài nước, địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có nhiều thuận lợi, vận hội phát triển, song cũng đối mặt với nhiều thách thức, đặt ra cho toàn lực lượng Công an nói chung, lực lượng tham mưu nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu cả về tư duy, cơ chế, chính sách, phương pháp công tác và tổ chức cán bộ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược, công tác tham mưu trong Công an Hà Tĩnh cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã chỉ ra; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, nghị quyết công tác hàng năm của Công an Hà Tĩnh.

Văn Hoan - Phòng Tham mưu
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18705141