Phổ biến giáo dục pháp luật

Giới thiệu những nội dung cơ bản 07 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua.

01/09/2018 09:20

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật nêu trên (được đính kèm dưới đây) để các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an./.

(File đính kèm)

Phòng Tham mưu
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17652073