Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Hiệu quả từ hoạt động phong trào “Xây dựng Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”

30/08/2019 04:04

Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh trong việc giữ vững ANTT, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh xác định việc thực hiện tốt công tác phong trào, thực hiện các mô hình, đề án là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý là hoạt động của phong trào “Xây dựng Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”. Công an thị xã đã nêu cao vai trò chủ đạo, thường xuyên phối hợp kịp thời Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã chỉ đạo, hướng dẫn phường, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào. Sau gần 3 năm thực hiện, phong trào đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

 

Toàn thị xã hiện có 279 dòng họ, được phân bố ở 6 đơn vị phường, xã. Thông qua các ngày lễ tết, Hội đồng gia tộc tổ chức quán triệt, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương, hương ước của thôn, tổ dân phố; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp về gia phong, gia tộc nhằm góp phần xây dựng dòng họ ngày càng văn minh và góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của thị xã.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị các dòng họ đã tích cực phối hợp vận động con, cháu hiến đất, tài sản giải phóng mặt bằng các công trình, dự án và xây dựng nhiều công trình chỉnh trang. Sau gần 3 năm thực hiện, các dòng họ đã động viên con cháu hiến 34.638m2 đất, di dời gần 1.860m2 tường rào và rãnh thoát nước, tham gia gần 100.000 ngày công, với tổng giá trị ước tính gần 13 tỷ đồng để xây dựng 26,3km đường bê tông, mương thoát nước; vận động xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng vườn mẫu, trồng cây xanh, cây cảnh và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Trong gần 3 năm các dòng họ đã hỗ trợ làm 105 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2,65 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, con cháu trong dòng họ. Đồng thời thường xuyên phối hợp giúp đỡ con cháu là đối tượng tù tha trở về địa phương, tạo môi trường, giúp vốn làm ăn, trong gần 3 năm qua đã giúp đỡ 82 người là đối tượng tù tha đến nay đã có 52 người tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý của địa phương.

 

Nhiều năm qua, nhiều dòng họ đã được Nhà nước công nhận di tích Lịch sử- Văn hoá cấp Quốc gia như: Họ Bùi ở Đậu Liêu và Họ Sử ở phường Đức Thuận; di tích Lịch sử- Văn hoá cấp tỉnh, như: Họ Thái và họ Nguyễn ở phường Đậu Liêu; họ Nguyễn Trọng, họ Phan Tất, họ Lê Bá, họ Lê Văn ở phường Đức Thuận; họ Bùi Đăng ở phường Trung Lương; họ Trần Trọng Giới ở thôn Hồng Lam, họ Trần Văn ở thôn Chùa, xã Thuận Lộc.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị sơ kết phong trào “Xây dựng Dòng họ Văn minh, An toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2017- 2019 ở cấp cơ sở đã biểu dương 28 dòng họ tiêu biểu, khen thưởng 17 dòng họ và suy tôn bầu 63 dòng họ tiêu biểu về dự hội nghị sơ kết cấp thị xã, trong đó có 9 dòng họ điển hình đề nghị UBND thị xã khen thưởng, 4 dòng họ tiêu biểu trong hoạt động khuyến học đề nghị Hội Khuyến học thị xã khen thưởng và 4 tập thể, 2 cá nhân xuất sắc đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã khen thưởng.

Để có được kết quả như trên, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã luôn nỗ lực cố gắng, chủ động phối hợp MTTQ thị xã kết hợp vai trò nòng cốt của các Đoàn thể chính trị xã hội, Hội xã hội các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là vai trò tích cực của Tộc trưởng, Hội đồng gia tộc các dòng họ đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào, đưa phong trào thực sự đi vào cuộc sống của người dân và có hiệu quả thiết thực.

Minh Kiên - CAHL
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19295313