Tin hoạt động

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

17/07/2018 11:26

Sáng ngày 17/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 7, khóa XII và nghị quyết 7,8,9 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, hơn 200 học viên được nghe 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng PX15 báo cáo chuyên đề Nghị quyết số 27, 28 của hội nghị trung ương 

 

Đồng thời triển khai quán triệt chuyên đề Nghị quyết số 7,8,9 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và triển khai các kế hoạch học tập, hướng dẫn thảo luận và làm bài thu hoạch Nghị quyết.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng và nghị quyết 7,8,9 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an Hà Tĩnh chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, sau hội nghị, cấp ủy các cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên thiết thực, hiệu quả. Trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết...

Ngà - Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17206788