Tin trong Tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khoá XII) và Nghị quyết 07, 08, 09 của BCH Đảng bộ tỉnh

10/09/2018 04:01

Ngày 10/9/2018, Đảng uỷ khối Tham mưu - XDLL - Hậu cần - Trực thuộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khoá XII) và Nghị quyết 07, 08, 09 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng và hơn 200 đảng viên khối TM - XDLL - HC - TT.

Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Báo cáo viên triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết 07, 08, 09 của BCH Đảng bộ tỉnh . Đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên nêu cao tính tự giác, trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết 07, 08, 09 của BCH Đảng bộ tỉnh .

Toàn cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Báo cao viên triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết
 

Ngoài ra, hội nghị đã quán triệt các nghị quyết của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Các đảng viên học tập Nghị quyết 
 

Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, sau hội nghị, các đảng viên được thảo luận tại chỗ về nội dung các nghị quyết; kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; các đơn vị cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Hồng Nhung - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19547519