Phổ biến giáo dục pháp luật

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đơn vị thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

29/06/2018 08:32

Vừa qua, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - phòng PC66 đã tổ chức huấn luyện ghiệp vụ cho các cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

 
 

 

Trong thời gian huấn luyện các học viên sẻ được truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 79/2014/NĐ-CP, Nghị định số 167/2014/NĐ-CP, Nghị định Số 23/2018/NĐ-CP, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 18/7/2018 của Chính phủ; Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an, các văn bản khác của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC; tính chất, tầm quan trọng và các kiến thức cơ bản về PCCC; quy trình lập và thực tập phương án chữa cháy, quy trình cứu chữa một vụ cháy. Học tập các chuyên đề phòng cháy chữa cháy điện, xăng dầu, khí gas hoá lỏng, PCCC các cơ sở hành chính sự nghiệp, nhà cao tầng. Các học viên còn đươc giới thiệu, tiếp cận những kiến thức cơ bản của hệ thống PCCC; cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện PCCC thông dụng; thực hành sử dụng bình bột, bình khí, chăn chiên dập tắt các đám cháy nhỏ; các đội hình chữa cháy cơ bản...

 

 
 

 

Thông qua đợt huấn luyện giúp cho lãnh đạo, CBCN viên, lực lượng PCCC cơ sở nắm vững, các quy định của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tính chất, tầm quan trọng và các kiến thức cơ bản về PCCC; tính năng tác dụng, cách bảo quản và sử các hệ thống, phương tiện, dụng cụ chữa cháy được trang bị. Nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác PCCC; chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy có hiệu quả các vụ cháy, nổ xẩy ra trong quá trình hoạt động.        

Hữu Lương - Phòng PC66
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17430018