Phổ biến giáo dục pháp luật

Hương Sơn: Hoàn thành tập huấn điều lệnh cho lực lượng Công an xã, thị trấn năm 2017.

06/04/2017 02:12

Sáng ngày 05/4/2017, huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng PX15 Công an tỉnh tổ chức kiểm tra điều lệnh CAND cho lực lượng Công an xã, thị trấn năm 2017.

  Ban kiểm tra điều lệnh, quân sự, võ thuật

 

Sau thời gian 2 ngày tập huấn, các học viên được trang bị lý thuyết nội dung cơ bản của Thông tư số 18 của Bộ Công an quy định điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân. Thực hành: Điều lệnh đội ngũ từng người tay không: Nghiêm, nghỉ, chào, quay tại chỗ, tiến, lùi, qua phải, qua trái, giậm chân, đi đều, đứng lại, đi nghiêm. Điều lệnh đội ngũ đơn vị tiểu đội: Chỉ huy đội ngũ: Cách hô khẩu lệnh, vị trí chỉ huy, tập hợp đơn vị, chỉnh đốn đội ngũ, kiểm tra quân số; Chào, báo cáo, nội dung báo cáo trong một số trường hợp; Duyệt đội ngũ. Về quân sự võ thuật: Cách sử dụng các loại súng quân dụng và các công cụ hỗ trợ được trang bị. Các động tác kỹ thuật cơ bản trong võ thuật Công an nhân dân và bài võ tổng hợp 25 động tác.

Qua lớp tập huấn và các nội dung kiểm tra gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyến biến cho lực lượng Công an xã từ nhận thức đến hành động đối với việc chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, công tác. Xây dựng lực lượng Công an xã vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phầm chất đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã từng bước tiến lên chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn xã hội ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

        

 

Ánh Dương
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966909