Phổ biến giáo dục pháp luật

Hương Sơn: Hoàn thành tập huấn luyện điều lệnh, quân sự võ thuật CAND cho Công an xã, thị trấn

13/05/2018 03:24

Huyện Hương Sơn vừa phối hợp với Phòng PX15 Công an tỉnh tổ chức kiểm tra điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật CAND cho Công an xã, thị trấn năm 2018.

 
 

 

Sau thời gian 3 ngày tập huấn, 345 học viên là trưởng, phó và Công an viên 32 xã, thị trấn trên địa bàn được trang bị học tập các nội dung gồm: Lý thuyết về điều lệnh CAND; thực hành về điều lệnh đội ngũ tay không, điều lệnh đội ngũ đơn vị tiểu đội; cách sử dụng, bảo quản súng quân dụng và các loại công cụ hỗ trợ và học các bài võ CAND...

 

 
 

 

Qua lớp tập huấn và các nội dung kiểm tra nhằm tạo sự chuyến biến cho lực lượng Công an xã từ nhận thức đến hành động đối với việc chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, công tác. Xây dựng lực lượng Công an xã vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phầm chất đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã từng bước tiến lên chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn xã hội ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ánh Dương CA Hương Sơn
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17645579