Tin tổng hợp

Huyện Thạch Hà: Hoàn thành bồi dưỡng kết nạp Đảng cho số công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017

13/02/2017 10:03

Trong 4 ngày từ 06/02 - 09/02/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Thạch Hà tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 110 đoàn viên thanh niên ưu tú là những công dân nhập ngũ và số công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp học này, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào Đảng gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

 100% học viên đều được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng.

 

Sau 4 ngày học tập, 100% học viên đều được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đây là cơ sở để số công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong số 110 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, có 20 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

 

 

Dương Huy - Công an Thạch Hà
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966975