Tin hoạt động

Khai giảng lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị

17/09/2019 05:08

Sáng ngày 17/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Học viện An ninh nhân dân đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị.

 

Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân; lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh và 100 học viên là cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 17/9/2019 đến ngày 10/10/2019 sẽ bổ sung cho các học viên những kiến thức cơ bản về học thuyết, luận cương chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, trang bị những kiến thức đặc thù công tác của lực lượng CAND cũng như các kỹ năng thực hành các biện pháp nghiệp vụ CAND. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia khóa học có đầy đủ phẩm chất chính trị, tri thức về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ để phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh đề nghị các học viên phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch; chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, rèn luyện của Học viện ANND, Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp thu tốt khối lượng kiến thức các giảng viên truyền thụ. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kết hợp tốt việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác để giải quyết hiệu quả các vấn đề do thực tế công tác đặt ra.

Hồng Nhung - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19597364