Tin hoạt động

Khối Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an tỉnh: Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018

08/11/2018 01:08

Chiều ngày 06/11/2018, Khối Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018. Qua đánh giá, các đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đã kịp thời, chủ động tham mưu cho Ban giám đốc ban hành 16 kế hoạch, mở 02 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; ban hành 12 điện, 39 văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Năm 2018, các đơn vị đã khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII); Đồng thời, kịp thời phối hợp với PX03 đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra…

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2018 của Khối.  Đồng chí Phó giám đốc mong muốn để phong trào thi đua của khối Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an tỉnh trong năm 2019  thu được kết quả cao, các đơn vị trong Khối cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Cùng với đó cần phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Xiết chặt công tác quản lý cán bộ; làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đấu tranh làm giảm tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần thực  hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sau thảo luận, Khối đã thống nhất và tiến hành bỏ phiếu, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua "Vì an ninh Tổ quốc " năm 2018 .

Võ Kỷ
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18721861