Tin hoạt động

Khối Cảnh sát Quản lý hành chính Ký giao ước thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

13/02/2017 04:14

Chiều ngày 13/2 Khối Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 . Tham dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

  Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua " Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017, các cuộc vận động trong lực lượng CAND, gắn với khẩu hiệu hành động " Đổi mới - Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả". Các đơn vị trong khối Cảnh sát QLHC về TTXH đã phát động trong toàn lực lượng và ký giao ước thi đua với những tiêu chí thi đua cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. 

 Đồng chí Trung tá Trần Thị Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quá trình thực hiện cũng như bình xét thi đua, khối cần tham khảo ý kiến của đơn vị chức năng để đánh giá đúng thực chất của phong trào thi đua...

 

Trong đó các đơn vị trong khối tập trung làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá và xử lý tình hình liên quan đến ANTT; tham mưu giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT; PCCN; làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; công tác hỗ trợ tư pháp; bảo vệ an toàn các mục tiệu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn…Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công khai, minh bạch, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân.

 

 Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng PX15, thường trực Hội đồng thi đua Công an tỉnh. Trong triển khai thực hiện phong trào thi đua các đơn vị trong khối cần có những biện pháp, cách làm phù hợp với từng đơn vị; trong thực hiện phong trào thi đua cần gắn với các cuộc vận động, cần có bước đột phá lúc đó phong trào thi đua mới rõ nét và mang lại hiệu quả thiết thực...

 

Bên cạnh đó không ngừng đổi mới  biện pháp, cách làm và các hình thức phát động phong trào thi đua sát với tình hình thực tế của từng đơn vị trong khối. Ngoài ra lực lượng Quản lý hành chính về trật tự xã hội còn đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, triển khai, thực hiện sâu rộng các cuộc vận động…Không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; nâng cao tình thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ chiến sĩ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò nêu gương lãnh đạo, chỉ huy… Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Công an tỉnh và đơn vị khối trưởng; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết tình hình, vụ việc có liên quan trên lĩnh vực Quản lý nhà nước về Trật tự xã hội….

 

 Đồng chí đại tá Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí đại tá Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm qua của các đơn vị trong khối. Để phong trào thi đua "Vì ANTQ" đi vào chiều sâu có hiệu quả, đồng chí Phó giám đốc yêu cầu: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình các đơn vị cần triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh; tập trung triển khai quyết liệt, thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong khối để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT trên lĩnh vực đã được phân công; Bên cạnh đó không ngừng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong khối, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Dưới sự chứng kiến của Ban giám đốc, các đơn vị chức năng các đơn vị trong khối tiến hành ký giao ước thi đua " Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017

 

Sau khi thảo luận các đơn vị trong khối  đã  đi đến thống nhất và tiến hành ký giao ước thi đua  "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017.

 với quyết tâm thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua đã được ký kết, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn

 

Văn Hùng - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966976