Tin hoạt động

Khối Tham mưu - Xây dựng lược lượng - Hậu cần - Trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2019

14/03/2019 03:54

Chiều 14/3, đơn vị Khối thi đua Tham mưu - Xây dựng lược lượng - Hậu cần - Trực thuộc của Công an tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Với khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thi đua học tập, rèn luyện vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, hết lòng phục vụ nhân dân”, Khối Tham mưu - Xây dựng lược lượng - Hậu cần - Trực thuộc phát động phong trào thi đua năm 2019 với các mục tiêu: chủ động tham mưu, đề xuất Đảng uỷ, Ban Giám đốc các mặt công tác và tổ chức sơ, tổng kết một số chuyên đề; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Sơn - Khối trưởng Khối thi đua Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần - Trực thuộc, Trưởng phòng Hồ sơ khai mạc hội nghị
 
Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội nghị
 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, lối sống, văn hoá ứng xử cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là chấp hành mệnh lệnh, quy chế, quy trình công tác; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động, nhất là hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao, đền ơn đáp nghĩa,...; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường mối quan hệ phối hợp, đoàn kết thống nhất giữa các đơn vị trong Khối và các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Khối đã đạt được trong năm 2018
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Khối đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: Các đơn vị trong khối theo chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát các nội dung thi đua đã được ký kết, mỗi đơn vị phải xây dựng chương trình thi đua cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng các nội dung được quy định trong giao ước; xây dựng nhiều mô hình, phong trào mới; tổ chức thêm nhiều hoạt động chung của khối, từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất giữa các đơn vị trong khối; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong mọi mặt để cán bộ chiến sĩ noi theo.

Các thành viên trong Khối giao ước thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2019
 

Sau khi thống nhất thông qua quy chế, các đơn vị của Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với những nội dung cụ thể về công tác chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng. Theo đó, tiêu chí đánh giá, chấm điểm sẽ được căn cứ vào việc các đơn vị triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch về công tác chuyên môn, các chuyên đề công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Hoàng Linh - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19305259