Tin trong Tỉnh

Kiểm tra ATVSLĐ-PCCN tại 22 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

25/05/2018 04:29

Hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp các phòng, ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN tại 22 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN tại 22 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2018, các chỉ tiêu về bảo hộ lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động, PCCC.  Đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC của cơ sở theo đúng quy định; kí kết HĐLĐ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đăng ký và xây dựng thang lương, bảng lương theo NĐ 49/2013/NĐ-CP; việc thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể, tình hình hoạt động của công đoàn...

 
 

Kết quả  kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh cho thấy các đơn vị cơ bản đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất việc thực hiện về huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên chưa được chú trọng, trang bị phương tiện chữa cháy chưa đầy đủ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy còn hạn chế.

Quá trình kiểm tra, bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 06 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Trên cơ sở đó tham mưu UBND thị xã có các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định./.

Việt Hưng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18208285