Diễn đàn trao đổi pháp luật

Kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra và các văn bản liên quan cho phù hợp thực tiễn

28/07/2017 03:54

“Thời gian qua, trong hoạt động thanh tra hành chính CAND, chủ thể tiến hành thanh tra hành chính ít sử dụng đến quyền yêu cầu tổ chức tín dụng phong toả tài khoản để phục vụ thanh tra khi có căn cứ cho rằng, đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản”, Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết.

 

Sáng 28-7, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức “Hội thảo khoa học Luật Thanh tra và 6 năm thực tiễn thi hành”. Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội thảo. Luật Thanh tra 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Cụ thể hoá Luật Thanh tra, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an ban hành nhiều Thông tư góp phần quan trọng hoàn thiện tổ chức và tạo thuận lợi cho hoạt động thanh tra, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác thanh tra. 6 năm qua, hàng năm lực lượng Thanh tra CAND đã tiến hành khoảng 600 cuộc thanh tra đối với hơn 4.000 đơn vị…

 
Trung tướng Nguyễn Văn Lưu phát biểu tại hội thảo.

Thông qua các cuộc thanh tra đã có hàng nghìn lượt kiến nghị mỗi năm đối với Bộ Công an, Công an địa phương và các cơ quan, ban, ngành nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, qua đó góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.

 
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo, đại diện các đơn vị ngoài việc nhận xét, đánh giá ưu điểm, tồn tại của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ công tác liên quan đến nội dung thanh tra cũng đã đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, trong đó tập trung vào các nội dung: rà soát lại các văn bản pháp luật về thanh tra để phát hiện quy định không phù hợp hoặc chưa thống nhất với các văn bản pháp luật khác để báo cáo cấp có thẩm quyền cho sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định phù hợp. 

Đề nghị quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra Nhà nước theo hướng trao thêm quyền hạn, nhiệm vụ để chủ động trong hoạt động thanh tra và đảm bảo tính độc lập tương đối của chủ thể tiến hành thanh tra với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Đề nghị bổ sung quy định cho thanh tra chuyên ngành CAND được quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời có các chế tài xử lý các hành vi chống đối, cản trở, không thực hiện yêu cầu, kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra.

 
Trung tướng Nguyễn Văn Lưu và lãnh đạo cáo đơn vị tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Lưu sau khi tiếp thu ý kiến, tham luận của các đại biểu đã nhấn mạnh: “Từ những quy định không phù hợp hoặc chưa thống nhất với các văn bản pháp luật khác, Thanh tra Bộ Công an sẽ đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập và kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan cho phù hợp thực tiễn để hoạt động thanh tra thực sự có hiệu quả”.

Theo Báo CAND
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15180740