Người tốt, việc tốt

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng: Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng bộ Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn

02/02/2017 03:02

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Như là một lời hẹn ước, Đảng ra đời với mùa Xuân. Mỗi năm đón chào Xuân mới cũng là lúc chúng ta vui mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Niềm vui, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an Hà Tĩnh, những người luôn vượt mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và Nhân dân tin yêu, giao phó. Kết quả đó chính là sự đổi mới từ tư duy đến hành động của Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, tăng cường công tác xây Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

 

Xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của công tác Công an. Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác xây dựng Đảng trước đây, năm 2016, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, Đảng viên, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp để từ đó có những giải pháp, biện pháp thực hiện gắn với mỗi tổ chức Đảng, nhiệm vụ của từng đảng viên, nổi bật là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo ANTT, Công an Hà Tĩnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để bảo vệ ANTT trong điều kiện, tình hình có nhiều khó khăn, phức tạp, góp phần củng cố kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND: Ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện như các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới… Qua đó, bản chất cách mạng của Đảng, những truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Hà Tĩnh được giữ vững và phát huy. Đội ngũ CBCS, đảng viên, nhất là lãnh đạo chỉ huy các cấp đã khẳng định được lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vững vàng trước moi thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

 

Đảng viên, CBCS Công an Hà Tĩnh báo công dâng Bác

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lấy xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã triển khai Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 179 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2020 gắn với việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018 và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, tạo khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ; tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đều có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công an được xác định là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuy nhiên với sự cố môi trường biển xảy tại các tỉnh miền Trung đã tác động toàn diện các mặt của đời sống xã hội và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Khởi đầu của sự số bắt đầu từ tháng 4/2016 nhưng đã kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động đã kích động nhân dân gây rối về ANTT, thực hiện âm mưu tẩy chay bầu cử, phá hoại thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, nhiệm vụ đảm bảo ANTT được đặt ra với những yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực không ngừng của mỗi CBCS trong toàn lực lượng. Để động viên CBCS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh động viên đội ngũ CBCS nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng, đồng sức, toàn tâm, toàn ý với công việc. Thường trực chiến đấu 100% quân số, ứng trực 24/24h là mệnh lệnh công tác thường xuyên.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và tính chất đặc thù của hoạt động công tác công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm kiện toàn tổ chức, cán bộ, với phương châm xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Bộ máy tổ chức công an Công an Hà Tĩnh được xây dựng củng cố, hoàn thiện, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND. Trên cơ sở quy định và biên chế được Bộ Công an ấn định, Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều chỉnh, bố trí cán bộ theo hướng tăng cường toàn diện cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cấp huyện. Đội ngũ cán bộ công an từ tỉnh đến địa phương được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật...

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công an Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Để các mặt công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra giám sát cán bộ, Đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những đảng viên không được làm..; kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chấp hành kỷ cương kỷ luật, giữ gìn lễ tiết tác phong trong công tác và trong quan hệ giao tiếp với nhân dân. Phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, giám sát đảng viên Công an thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên. Nhân dân nơi cư trú tham gia giám sát, góp ý, phê bình cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư thế tác phong của người Công an cách mạng.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, các cấp ủy đảng đã quan tâm, tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 27 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính cho 73 đảng viên. Phối hợp Trung tâm công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng chính trị cho 68 đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 84 đoàn viên ưu tú. Hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh không ngừng được tăng cường, với phương châm thực hiện mọi hoạt động của các tổ chức quần chúng đều hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

 

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ của Tổng Cục Chính trị CAND cho các đơn vị năm 2016

 

Ghi nhận những thành tích kết quả đạt được trong năm 2016, Công an Hà Tĩnh 4 lần được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, biểu dương; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 4 tập thể, 7 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 125 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, 196 lượt tập thể, 634 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, 144 lượt tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp và nhân dân gửi thư khen, biểu dương.

 

 

 

Một mùa Xuân mới gõ cửa, những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2016 là động lực, hành trang để mỗi cán bộ, chiến sỹ, Đảng viên Công an Hà Tĩnh bước vào năm 2017 với nhiều niềm tin mới, thi đua lập nhiều thành tích, những chiến công mới giữ bình yên cho quê hương, đất nước, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

 

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14967013