Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số tình hình liên quan tới khắc phục sự cố môi trường biển thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

19/10/2016 07:37

Trong thời gian gần đây, liên quan đến công tác giải quyết chính sách đền bù cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một số sự việc phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, các thế lực thù địch, tổ chức khủng bố Việt Tân, một số đối tượng cực đoan đã xuyên tạc, kích động một bộ phận quần chúng nhân dân có những hành động đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để cung cấp đầy đủ các vụ việc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung liên quan đến một số giáo dân xứ Phú Yên (Nghệ An) nộp đơn khởi kiện Công ty Formosa; công tác chỉ đạo, tổ chức kê khai, xác định thiệt hại; hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, khủng bố; những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn nhận vấn đề khách quan, toàn diện.

1. Về việc giáo dân xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh.

Trong hai ngày 26, 27/9/2016 có khoảng 300 giáo dân dưới sự chỉ đạo của một số linh mục quản xứ thuộc giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức đi tập trung vào thị xã Kỳ Anh đến Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh nộp 506 đơn hởi kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa). Người đại diện theo ủy quyền là ông Đặng Hữu Nam (Linh mục), trú quán nhà thờ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đơn khởi kiện cơ bản giống nhau, trong đó nguyên đơn là cá nhân từng hộ dân (506 cá nhân); bị đơn là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài đơn khởi kiện còn có các tài liệu kèm theo như chứng minh nhân thân người khởi kiện, giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu thủy, ngư cụ, bảng kê chênh lệch thu nhập bị mất, giảm sút sau sự cố môi trường. Nhiều hộ gia đình vợ và chồng đứng đơn khởi kiện riêng từng nội dung thiệt hại.

Nội dung đơn khởi kiện tập trung vào các yêu cầu: buộc bị đơn là Công ty Formosa bồi thường thiệt hại thu nhập thực tế bị mất trong 4 tháng kể từ ngày 15/4/2016 về từng ngành nghề cụ thể; thiệt hại về kinh tế, vật chất trong tương lai; thiệt hại về sức khỏe và tinh thần. Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc bị đơn tạm dừng hoạt động sản xuất cho đến khi đề ra các biện pháp khắc phục vĩnh viễn tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi tiếp nhận đơn, Tòa án thị xã Kỳ Anh đã phân loại đơn. Trong 506 đơn khởi kiện tập trung vào các nhóm đối tượng: (1) Yêu cầu bồi thường thiệt hại bị mất, giảm sút trog đánh bắt thủy, hải sản gồm 296 đơn; (2) Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất muối (diêm nghiệp) gồm 127 đơn; (3) Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất chế biến nước mắm gồm 68 đơn; (4) Yêu cầu thiệt hại nghề nuôi trồng thủy sản gồm 03 đơn; (5) Yêu cầu thiệt hại nghề kinh doanh thủy hải sản ven biển gồm 02 đơn. Tổng số tiên các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là hơn 56 tỷ đồng.

Quá trình thu thập xác minh đơn khởi kiện cho thấy, có 01 đơn/người khởi kiện thường trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có 01 đơn/người khởi kiện thuộc xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tòa án thị xã Kỳ Anh đã cử cán bộ về tận các địa phương để xác minh, được địa phương khẳng định, những người này tuy có hộ khẩu thường trú, nhưng đang cư trú, sinh sống tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Như vậy, 506 cá nhân nộp đơn khởi kiện đều là giáo dân cư trú tại tỉnh Nghệ An, không thuộc diện bị thiệt hại trực tiếp do Công ty Formosa gây ra.

Theo đó, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã trả lại 506 đơn khởi kiện cho nguyên đơn vì không đưa được tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm và cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho các thiệt hại thực tế, trực tiếp của mình theo quy định tại Điều 189 Bộ Luật tố tụng dân sự. Mặt khác, nội dung này đã được Chính phủ Việt Nam xác định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, ngày 29/9/2016, ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng do sự cố môi trường biển, trong đó xác định đối cụ thể đối tượng, thời gian và định mức được bồi thường.

Ngày 05/10/2016 Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã thực hiện các thủ tục tố tụng để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho những người khởi kiện, đảm bảo đúng thời hạn, pháp luật, theo quy định tại Khoản 5 Điều 189, điểm c khoản 1 Điều 192, khoản 2 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự.

Thủ tục trả lại 506 đơn khởi kiện được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông, theo quy định tại Điều 170, 171, 172, 174 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 cho người đại diện theo ủy quyền là ông Đặng Hữu Nam, trú tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đến nay, số đơn đó đã được ông Nam và các giáo dân nhận lại.

Trước đó, ngày 02/10/2016, có khoảng 4000 giáo dân dưới sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp của một số chức sắc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quảng Bình đã tổ chức tuần hành tại thị xã Kỳ Anh và tụ tập trước các cổng của Công ty Formosa. Trong quá trình tụ tập, một số người quá khích đã viết, vẽ nhiều câu khẩu ngữ chống đảng, nhà nước, đập phá tài sản của Công ty Formosa, gây cản trở giao thông, tấn công lực lượng chức năng...

Việc tổ chức đoàn đi tập trung nộp đơn khởi kiện của 506 người dân, công giáo Nghệ An cũng như việc tổ chức các đợt đi tuần hành trong thời gian gần đây, theo báo cáo của các ngành chức năng không chỉ xuất phát từ đòi hỏi của các cá nhân mà nhiều hộ dân bị một số phần tử thúc ép, xúi dục. Lẫn vào các nhóm đi khởi kiện, tuần hành có nhiều đối tượng thường xuyên đi kích động, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền trái pháp luật; đã từng vi phạm pháp luật...

Để giải quyết tình hình phức tạp trên, hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, các địa phương liên quan đã phát hiện, phân loại các đối tượng và triển khai lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất về hậu quả. Đồng thời, chính quyền tỉnh, huyện, xã, các lực lượng liên quan làm việc với các chức sắc, chức việc tôn giáo, linh mục trên địa bàn để từng bước vận động, đấu tranh, tạo sự đồng thuận với chính quyền địa phương trong xử lý các vụ việc, không để các đối tượng xấu, đối tượng cực đoan, lợi dụng sự cố môi trường đê kích động nhân dân có các hoạt động chống phá Nhà nước, vụ lợi cá nhân, coi thường kỷ cương phép nước.

2. Về việc tổ chức kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 và Văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016, đối tượng kê khai, xác định thiệt hại có 08 nhóm gồm: (1) Khai thá hải sản; (2) Nuôi trồng thủy sản; (3) Sản xuất muối; (4) Kinh doanh thủy sản ven biển; (5) Cơ sở chế biến thủy sản; (6) Cơ sở thu mua, tạm trữ thủy sản; (7) Dịch vụ hậu cần nghề cá; (8) Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động khảo sát, rà soát đối tượng, nghiên cứu phương pháp xác định thiệt hại của các đối tượng để tham mưu, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành liên quan các giải pháp xử lý cụ thể.

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức 05 cuộc tập huấn cho hơn 2.000 cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, thôn, xóm từ Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng và Trưởng ban Mặt trận thôn trở lên thuộc 6 huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh. Thành lập Hội đồng thẩm tra và 07 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát cấp tỉnh; 7/7 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định cấp huyện; 63/63 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp xã và 344/344 thôn, xóm thành lập Tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại.

Chỉ đạo Cục Thống kê, Sở Tài chính trên cơ sở số liệu thống kê, kết quả khảo sát, dữ liệu đầu vào và phương pháp tính toán theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng dự thảo bộ định mức, đơn giá phục vụ bồi thường gửi các bộ, ngành liên quan. Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng và ban hành hướng dẫn liên ngành về trình tự, nội dung, các bước đánh giá, thẩm định thiệt hại, phục vụ cho hội đồng đánh giá cấp huyện thẩm định, tham mưu phê duyệt đối tượng, số lượng, giá trị thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định được bồi thường do sự cố môi trường biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh bao gồm: Khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản.

- Thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9/2016.

- Định mức bồi thường được Chính phủ, tỉnh quy định: chủ tàu/thuyền không lắp máy do nằm bờ, định mức bồi thường 5,83 triệu đồng/tàu/tháng; chủ tàu lắp máy dưới 20 CV thiệt hại do nằm bờ, định mức bồi thường 10,67 triệu đồng/tàu/tháng; tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV thiệt hại do nằm bờ, định mức bồi thường 15,2 triệu đồng/tàu/tháng; chủ tàu lắp máy từ 800 CV trở lên thiệt hại, định mức bồi thường 37,48 triệu đồng/tàu/tháng...

Đối tượng lao động trên tàu/ thuyền không lắp máy do nằm bờ, định mức bồi thường là 3,69 triệu đồng/người/tháng. Đối tượng lao động trên tàu lắp máy dưới 20 CV thiệt hại do nằm bờ định mức bồi thường 5,96 triệu đồng/người/tháng. Đối tượng lao động trên tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV thiệt hại do nằm bờ, định mức bồi thường 7,65 triệu đồng/người/tháng. Đối tượng lao động trên tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV thiệt hại do nằm bờ, định mức bồi thường là 8,79 triệu đồng/người/tháng.

Thiệt hại nghề muối, định mức bồi thường 39,37 triệu đồng/ha/tháng, được trả một lần. Người lao động bị mất thu nhập, định mức bồi thường 2,91 triệu đồng/người/tháng.

Quyết định cũng đã quy định cụ thể định mức bồi thường nuôi trồng thủy sản mặn, lợ. Riêng đối với ba đối tượng: khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên; nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối...

Tính đến ngày 10/10/2016, kết quả thực hiện việc kê khai bồi thường của tỉnh Hà Tĩnh như sau:

- Phạm vi kê khai, xác định thiệt hại: 344 thôn/xóm thuộc 63 xã, phường của 07 huyện, thành phố, thị xã.

- Khai thác thủy sản: 6.893 tàu cá. Nuôi trồng thủy sản: 2.259 ha; nuôi lồng bè 31.692m3, sản xuất muối 127,055. Lao động bị ảnh hưởng 31.649 người, trong đó: Lao động trực tiếp bị ảnh hưởng 27.969 người, lao động gián tiếp bị ảnh hưởng 3.380 người; Khối lượng hải sản đông lạnh các loại tồn kho khoảng 1.880 kg, tương đương trị giá hơn 106.000.00 đồng.

Trên cơ sở định mức bồi thường thiệt hại theo Quyết định 1880 của Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục triển hai các bước tiếp theo để chi trả cho các đối tượng thiệt hại. Giá trị thiệt hại của tỉnh Hà Tĩnh theo định mức ban hành kèm theo quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ tính đến ngày 10/10/2016 với khoảng 2.045.65.092 triệu đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp: 1.980.912,291 triệu đồng, thiệt hại gián tiếp: 64.252,80 triệu đồng.

Để có được những kết quả nêu trên, hệ thống chính trị các cấp đã có sự nỗ lực lớn. Tuy nhiên, vì khối lượng công việc nhiều, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian gấp, hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn còn thiếu đồng bộ nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình rà soát đối tượng và tổ chức kê triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập trong việc xác định đối tượng, phương pháp thống kê, kiểm điểm, tính toán thiệt hại, phương pháp tổng hợp số liệu.

+ Về nuôi trồng thủy sản: Các hộ đã thả nuôi năm 2016 không bị chết hoặc có tỷ lệ chết dưới 70% không được kê khai bồi thường; việc xác định tỷ lệ hải sản chết trên 70% không có biên bản.

+ Về thẩm định tàu thuyền: Số lượng kê khai có sự chênh lệch lớn so với số lượng đã được hỗ trợ theo Quyết định 722 của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/5/2016 và Quyết định 1121 ngày của 11/5/2016 UBND tỉnh.

+ Việc xác nhận lao động tuyên truyền và trong cơ sở nuôi trồng thủy sản khó kiểm soát.

+ Về độ tuổi lao động: Theo quy định, độ tuổi lao động được tính từ 15 tuổi trở lên và dưới 80 tuổi nhưng thực tế vẫn còn nhiều lao động dưới 15 tuổi và trên 80 tuổi.

+ Việc xác định lao động làm trong các cơ sở kinh doanh thiếu chính xác vì một số lĩnh vực chỉ thuê lao động theo thời vụ.

+ Một số thôn, xã... vùng giáo chưa tiến hành kê khai, mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thị xã Kỳ Anh chỉ đạo quyết liệt, vận động tích cực.

- Quá trình thực hiện, chính quyền các địa phương, người dân có đề xuất bổ sung thêm phạm vi, đối tượng bị thiệt hại. Những nội dung này đã được UBND tỉnh tổng hợp chương trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Những hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân

Tổ chức Việt Tân có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, trụ sở chính đặt tại Mỹ và Bangkok, Thái Lan. Cơ quan tuyên truyền của Việt Tân gồm báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy, “Chủ tịch Việt Tân” là Đỗ Hoàng Điềm sinh năm 1963. “Tổng bí thư” Việt Tân là Lý Thái Hùng sinh năm 1953. Cả hai đối tượng này đều có quốc tịch Mỹ.

Quá trình hình thành Việt Tân: Năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, Phó Đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ đã thành lập Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam để chống Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang, khủng bố.

Năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”. Sau khi thành lâp, Việt Tân đã tuyển mộ, huấn luyện các thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin...; tiến hành các chiến dịch, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào ngăn chặn.

Ở nước ngoài, Việt Tân thành lập “Đội sát thủ K9” chuyên khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin, vạch mặt các hoạt động lừa đảo của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn. Hiện nay, Việt Tân đang tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo các thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn... nhân các sự kiện. Với sự cố môi trường biển ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung được Việt Tân xác định là cơ hội tốt để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối của mình. Tổ chức Việt Tân tiếp tục đưa nước ngoài đào ạo, huấn luyện; tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, thành lập các nhóm săn tin, viết bài xuyên tạc trên các trang mạng xã hội... Qua báo cáo của lực lượng chức năng, tất cả các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây đều có bàn tay phá hoại của Việt Tân.

Theo thông báo của Bộ Công an, song song với việc kích động bằng vũ lực, tổ chức Việt Tân thường xuyên kích động, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội công kích chính phủ Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng hệ thống chính trị Việt Nam thờ ơ với sự cố môi trường, bỏ mặc nhân dân bị thiệt hại, triển khai dự án Formosa vì lợi ích nhóm; đưa tin sai sự thật về các hoạt động của lực lượng an ninh. Viết nhiều bài báo xuyên tạc sự thật. Đáng băn khoăn, khi các bài viết này xuất hiện trên các trang mạng xã hội, mặc dù thiếu tính thuyết phục, khai thác thông tin mang tính chất quy chụp nhưng đã có nhiều người chia sẻ các bài viết trên địa chỉ cá nhân, dẫn tới nhiều thông tin, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận nhân dân, làm ảnh hưởng niềm tin của nhân dân ta đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước ta.

Dự báo trong thời gian tới, tổ chức Việt Tân sẽ bằng nhiều hình thức để phá hoại những thành quả của cách mạng Việt Nam và những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Tổ chức Việt Tân và các thế lực thù địch không muốn sự tồn tại của công ty Formosa, không muốn Hà Tĩnh có môi trường đầu tư thuận lợi. Theo đó chúng dùng các chiêu trò để tạo những xung đột trong nội bộ Đảng, bất đồng trong nhân dân, kích động nhân dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tổ chức các hoạt động biểu tình, bạo loạn. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức tỉnh táo, đề phòng cảnh giác mắc bẫy Việt Tân và các thế lực thù địch. Trong thông báo chính thức của Bộ Công an về hoạt động của các tổ chức Việt Tân đã nêu rõ: Việt Tân là tổ chức khủng bố, dó đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân... sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố. Pháp luật Việt Nam sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14967002