Tin hoạt động

Nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

19/04/2017 06:34

Chiều ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố, thị xã. Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tham mưu đã trình bày Kế hoạch triển khai năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, bao gồm những nội dung trọng tâm: tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về phân công, phân cấp trong thực hiện các mặt công tác NVCB; đưa công tác NVCB đi vào nề nếp bằng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, kết hợp chặt chẽ, đảm bảo, xuyên suốt giữa các mặt công tác NVCB, gắn với các chuyên đề phòng chống tội phạm; Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đề ra và thực hiện các chỉ tiêu công tác NVCB phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý.

Việc triển khai các mặt công tác NVCB nhằm tạo chuyển biến tích cực, sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NVCB tại các đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh tội phạm, giữ gìn TTATXH trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, việc tập trung lực lượng làm tốt công tác NVCB nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu đánh giá tình hình và phương án nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng tỷ lệ phát hiện, khám phá các loại tội phạm.

 Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Đưa hệ thống dữ liệu các đối tượng vào máy tính thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu; Gắn công tác NVCB với các chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

Anh Lê – Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15193559