Tin hoạt động

Nâng cao kỹ năng thực hiện văn bản và chế độ thông tin báo cáo cho cán bộ chiến sỹ

08/12/2017 09:51

Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản, kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trong đơn vị và đảm bảo việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và công tác tham mưu, tổng hợp thống nhất đúng quy định. Vừa qua, Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện văn bản và chế độ thông tin báo cáo cho cán bộ chiến sỹ.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, chiến sỹ đã được hướng dẫn kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản hành chính bao gồm: Một số quy định theo thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; giới thiệu một số mẫu văn bản hành chính như Quyết định, Quy chế, Quy định, Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Thông báo,… Phổ biến một số quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an thị xã về chế độ thông tin báo cáo.

Qua buổi tập huấn đã cung cấp cho cán bộ chiến có thêm kinh nghiệm trong  kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trong đơn vị và đảm bảo việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và công tác tham mưu, tổng hợp thống nhất đúng quy định.

CATX Kỳ Anh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16986700