Tin hoạt động Ngành

Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

11/03/2019 06:39

Chiều ngày 11/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Gái - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 

Báo cáo nêu rõ: qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường Trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. Công tác xây dựng phong trào được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nội dung Nghị quyết số 25, Chương trình hành động số 22 cũng được các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Công an các cấp bám sát nội dung để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nhận thức của đảng viên và toàn thể cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ngành đoàn thể các cấp được đẩy mạnh góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Điển hình như việc vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới; các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân,...

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Cùng với đó, phong trào “Dân vận khéo” được Ban dân vận và lực lượng CAND các cấp phối hợp triển khai cụ thể hoá bằng nhiều kế hoạch, hướng dẫn và đổi mới thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình. Nhờ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đảm bảo ANTT ở mỗi đơn vị, địa phương ngày càng phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng đạt kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Thực hiện chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2013- 2018, chương trình hành động số 22 giai đoạn 2013 - 2018 và 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38 đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Để chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023 đạt kết quả cao hơn, cấp uỷ, chính quyền, các đơn vị, địa phương cần: tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tập trung cụ thể hoá thực hiện kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phối hợp, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo điều kiện cho sự lan toả trong phong trào, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác đảm bảo ANTT; gắn kết việc thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các ban ngành đoàn thể, các đơn vị địa phương phát động với các dự án, kế hoạch, chương trình từ thiện, giúp đỡ người nghèo, đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hoá, xã hội cho nhân dân; đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân”.

Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen của Bộ Công an và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân dịp này, Bộ Công an và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 9 giai đoạn 2013 - 2018, 5 năm chương trình hành động số 22 giai đoạn 2013 - 2018 và 2 năm chương trình phối hợp số 38 giai đoạn 2016 - 2018. Trong đó, Hà Tĩnh có 2 tập thể và 4 cá nhân được khen thưởng.
 

Hoàng Linh - Văn Hùng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 20111395