Phổ biến giáo dục pháp luật

Những quy định mới đối với Cửa hàng kinh doanh khí gas

25/10/2018 03:57

Kinh doanh khí gas (khí dầu mỏ hóa lỏng - tên tiếng anh là Liquefied Petroleum Gas, viết tắt là LPG) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về đảm bảo ANTT, an toàn PCCC. Khí gas có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao, thành phần chính là các hydrocacbon (C3H8 và C4H10), được quy định rất nghiêm ngặt bởi các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, nhất là các điều kiện an toàn về PCCC.

Trước đây, Quy định về kinh doanh khí và điều kiện về kinh doanh khí được quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP, ngày 22/3/2016 của Chính phủ, TCVN 2623-2011 và các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Nhưng, kể từ ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP Quy định về kinh doanh khí đã thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP, ngày 22/3/2016; và trước đó, ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Quyết định 3912/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2623-2017 quy định về Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn thay thế Tiêu chuẩn TCVN 2623-2011. Từ đó, có những quy định mới về điều kiện an toàn đối với Cửa hàng kinh doanh khí gas, cụ thể như sau:

Về tên gọi cửa hàng, nay gọi chung là “Cửa hàng bán lẻ LPG chai”. Về lối thoát nạn trong cửa hàng bán lẻ LPG chai: Phải thiết kế, bố trí 01 cửa ra vào có chiều rộng tối thiểu 0,8 m, chiều cao ít nhất 2,2m; ngoài ra cần phải bố trí ít nhất 01 cửa dự phòng hướng mở ra ngoài để người ở trong dễ dàng thoát ra ngoài khi có sự cố, có chiều rộng tối thiểu 0,8 m, chiều cao tối thiểu 1,9m. Tại mỗi cửa thoát nạn cần phải có đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT và hướng chỉ dẫn thoát nạn để giúp nhận biết được lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Yêu cầu về thông gió cũng được thay đổi, có thể sử dụng cửa ra vào, cửa dự phòng để thông gió, trường hợp không đảm bảo thông gió tự nhiên cần phải thiết kế thông gió cưỡng bức. Tiêu chuẩn cũ không yêu cầu phải thiết kế khu vực chứa hàng thì tiêu chuẩn mới quy định giữa khu vực chứa hàng và khu vực bán hàng phải có dấu hiệu nhận diện và cách nhau ít nhất 1,5m. Về phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng có sự thay đổi, số lượng bình chữa cháy là 02 bình chữa cháy bằng khí loại 5kg và 02 bình chữa cháy bằng bột loại 8kg; lắp đặt đèn chỉ dẫn lối thoát nạn EXIT tại các cửa thoát nạn và thiết bị kiểm tra rò rỉ khí gas trong khu vực chứa hàng và khu vực bán hàng. Nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai phải được huấn luyện và được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH cấp giấy chứng nhận huấn luyện về PCCC&CNCH. Ngoài ra còn có các yêu cầu điều kiện an toàn về khoảng cách ngăn cháy, các giải pháp chống cháy lan, hệ thống điện, bậc chịu lửa của công trình...

Khí gas hóa lỏng là một nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất, nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, việc đảm bảo các điều kiện ANTT và an toàn PCCC là rất cần thiết. Vì vậy, các tiểu thương, hộ kinh doanh cũng như mọi người dân cần tích cực tìm hiểu, học tập để nắm các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC trong kinh doanh và sử dụng khí gas; nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội./.                     

H. Chương - M. Tuấn (PCCC)
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18721482