Người tốt, việc tốt

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

12/06/2017 07:58

Đại tá Võ Trọng Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh

Cách đây 50 năm, ngày 16/6/1967 Bộ Công an đã quyết định thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”, gọi tắt là phòng theo dõi xã; đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận đông nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời xây dựng lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ đó đến nay, ngày 16/6 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an nhân dân.

 

 
 Lực lượng phòng trào triển khai các mặt công tác

 

Cùng sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau như: “Phong trào bảo mật phòng gian”, “Phong trào bảo vệ trị an”, “Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ” và đến nay là “Phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhưng dù ở giai đoạn lịch sử nào, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn vẹn nguyên một lòng theo Đảng, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân là góc” từ đó tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, nêu cao tình thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 
 Đại tá Võ Trọng Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh trao tiền ủng hộ xây dựng đường điện thắp sáng quê hương .

 

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an nhân dân cả nước. Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Hà Tĩnh luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình là nòng cốt trong tổ chức, vận động quần chúng đấu tranh làm thất bại âm chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, trấn áp các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở. Với chức năng nhiệm vụ của mình lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh với nhiều biện pháp, cách làm hay  sát với tình trên từng địa bàn, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với phương châm lấy dân làm góc những CBCS, người làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở đã làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh”. Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức đoàn thể làm nền tảng, đề xuất các biện pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, xây dựng mối gắn kết, gần gủi với nhận dân, tạo nên một sức mạnh của  thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể với nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú như: Phong trào quần chúng  tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giáo dục cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Phong trào quần chúng tham gia giữ gìn TTATGT... được tổ chức chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.

 
 Lực lượng phòng trào phối hợp với Công an, chính quyền địa phương ra mặt mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở

 

Trong quá trình xây dựng phong trào, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để kiện toàn các tổ chức quần chúng, lực lượng Công an xã làm công tác ANTT ở cơ sở. Đặc biệt là Tổ liên gia an toàn toàn tự quản, tổ bảo vệ ANTT ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, trường học ngày càng phát huy hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhiều mô hình tiêu biểu được xây dựng, củng cố và nhân rộng như mô hình: “Dòng họ, giáo họ an toàn”, “Họ đạo bình yên”, “dòng họ, giáo họ an ninh văn hóa”, “Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm”, “liên gia an toàn vê ANTT”, “ Năm nhất về ANTT”, “Quản lý giáo dục người hết hạn tù, đi cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng về địa phương”; có nhiều mô hình đã được nhân rộng trong toàn quốc. Đặc biệt trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tình hình ANTT có những diễn biến phức tạp. Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Hà Tĩnh đã tham mưu, triển khai  xây dựng 27 mô hình về đảm bảo ANTT đó là: mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh”; mô hình “Câu lạc bộ quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật”, “Tiếng kẻng an ninh”, “giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận”, “Doanh nghiệp ba không”; đồng thời đưa công tác xây dựng mô hình tự phòng , tự quản, tự bảo vệ được vào trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc làm đó được cấp ủy chính quyền cơ sở hết sức quan tâm nên đã khơi dậy và phát huy có hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

 
 Ra mắt  mô hình tự quản về ANTT ở Thị xã Kỳ Anh

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các tổ chức thành viên, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã kề vai sát cánh cùng với các lực lượng khác trong Công an tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch liên ngành, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn về “An toàn về ANTT”. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ  cho hàng ngàn lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học về kiến thức pháp luật nghiệp vụ để lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trở thành cánh tay nối dài trong công tác đảm bảo an ninh nội bộ, bảo vệ  an toàn tài sản, phục vụ tốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh…

 Ghi nhận những thành tích kết quả đã đạt được phòng Xây dựng phong toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Chính phủ tặng Huân chương chiến công hạng Ba; Bộ Công an; UBND tỉnh tặng hàng chục bằng khen, trên 50 lượt cán bộ chiến sĩ được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen. Nhiều đơn vị cơ sở được Chính phủ tặng bằng khen như: UBND TX Hồng Lĩnh; xã Gia Phố, huyện Hương Khê; Viễn Thông Hà Tĩnh; Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho phường Nam Hồng, xã Thạch Bằng, Kho bạc nhà nước tỉnh… hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 
 Tăng cường lực lượng hướng về cơ sở phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng trên trận tuyến bảo vệ ANTQ. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội kèm théo đó tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới.

 
 Chung tay, góp sức cùng cấp ủy chính quyền trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Do vậy lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần có sự đổi mới từ nhận thức đến hành động; cả về nội dung, phương pháp xây dựng, phát động phong trào phải sát với từng điều kiện, hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư để phát huy hiệu quả. Để làm được điều đó lực lượng Xây dưng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải xác định rõ vai  trò, trách nhiệm của mình, chủ động bám địa bàn, bám cơ sở nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các đơn địa phương tích xây dựng và phát động phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách phong phú, đa dạng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các đơn vị, trường học, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nghị quyết liên tịch; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua vì ANTQ do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động. Bên cạnh đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ CBCS làm công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết thống nhất, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày một phát triển vững mạnh, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cuả địa phương, xứng đáng với truyền thống 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành.

 

Đại tá Võ Trọng Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15192672