Phổ biến giáo dục pháp luật

Phát huy sức mạnh quần chúng trong PCCC trên địa bàn TP. Hà Tĩnh

04/10/2017 02:16

Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã chỉ rõ, mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Thực tế đã chứng minh trong các vụ hỏa hoạn, vai trò của lực lượng cơ sở đã trực tiếp phát hiện, xử lý ban đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Xác định tầm quan trọng này, phong trào toàn dân PCCC đã được lãnh đạo Công an thành phố quan tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia PCCC.

 
 

Để làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ, ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác PCCC và vai trò của lực lượng PC&CC các cấp trong công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, lực lượng PC&CC dân phòng, cơ sở có vai trò rất quan trọng. Thực tế cũng cho thấy, lực lượng PC&CC tại chỗ là cánh tay nối dài của lực lượng chuyên nghiệp, có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ và tổ chức cứu chữa các vụ cháy nổ khi mới phát sinh. Những năm qua, phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã phát huy được hiệu quả và có những chuyển biến tích cực, huy động sức mạnh toàn dân tham gia PCCC. Lực lượng PC&CC tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, khu dân cư ngày càng được kiện toàn, kịp thời xử lý nhiều sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn.

 
 

Trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 88 vụ cháy thì địa bàn thành phố xảy ra 30 vụ cháy (chiếm 1/3 vụ cháy toàn tỉnh), thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng; riêng 09 tháng đầu năm 2017, xảy ra 16 vụ cháy, thiệt hại gần 500 triệu đồng; nhiều vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC tại chỗ đã có mặt để phối hợp tổ chức chữa cháy, không để đám cháy lan ra diện rộng. Còn nhớ, tại Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cuối năm 2015, đội PC&CC cơ sở thành phố đã được Ban tổ chức biểu dương, đánh giá cao kỹ năng xử lý thuần thục, bài bản, chuyên nghiệp với các tình huống cháy nổ.

Ngày 09/5/2017, Công an thành phố tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc thành lập và huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn thành phố; từ đó đã tham mưu, hướng dẫn UBND các phường, xã thành lập 16 Ban chỉ đạo PCCC; xây dựng và kiện toàn lại 16 đội PCCC cơ sở, 145 đội dân phòng tại các phường, xã với 3000 đội viên, (đảm bảo mỗi thôn xóm, khối phố có 01 tổ dân phòng) nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong tình hình mới.

 
 

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; đặc biệt là duy trì, phát huy có hiệu quả mô hình “ Cụm dân cư an toàn PCCC và ANTT” mà Công an thành phố đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh xây dựng trong thời gian qua nhằm đảm bảo ANTT và PCCC tại Chợ thành phố và các khu dân cư ven Chợ như: tổ 7,8,9 phường Nam Hà và tổ 12 phường Tân Giang với 500 hộ dân, 2000 nhân khẩu, chủ yếu là kinh doanh, buôn bán. Phong trào toàn dân PCCC với phương châm “4 tại chỗ” ngày càng phát triển sâu rộng. Ngoài ra, Công an thành phố còn chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Phong trào toàn dân tham gia đảm bảo PCCC nói riêng và ANTT nói chung ngày càng có chiều sâu và chuyển biến tích cực, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đỡ lực lượng PC&CC chuyên nghiệp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa “giặc lửa”, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn thành phố./.

Cao Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16016792