Tin tổng hợp

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thời kỳ mới

11/10/2017 10:07

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên CAND đã không ngừng phát triển, vững mạnh về mọi mặt, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện “Đâu Đảng cần thanh niên có; việc gì khó có thanh niên”, đóng góp tích cực cùng tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trong mọi thời kỳ, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND luôn coi trọng, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên CAND phát triển, cống hiến và trưởng thành. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, nhằm xây dựng thế hệ thanh niên CAND thời kỳ mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến, “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Chỉ đạo tổ chức các phong trào cách mạng nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, điển hình như: Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thanh niên tình nguyện đảm nhận công tác ở các địa bàn vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…
 

Tuổi trẻ CAND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).


Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ CAND đăng ký, thực hiện hơn 10.000 công trình, phần việc thanh niên, thành lập, duy trì hiệu quả hàng chục nghìn lượt thanh niên xung kích, tình nguyện và hàng nghìn câu lạc bộ khoa học trẻ, hội thi sáng tạo kỹ thuật, đề tài khoa học... phục vụ giải quyết các khâu trọng yếu, việc khó, đấu tranh phá án, tham mưu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần phục vụ đắc lực cho việc hiện đại hóa, nâng cao khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ CAND tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ “Thanh niên xung kích, tự quản”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, các đội “Thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”, Cuộc vận động “ba không với ma túy”; xây dựng xã, phường, khu dân cư văn hóa, không có tội phạm, không có ma túy; phối hợp cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Tuổi trẻ CAND thăm hỏi các mẹ liệt sỹ CAND.


Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện và các phong trào hành động cách mạng của đoàn thanh niên, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương thanh niên Công an mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tận tụy, sáng tạo trong công tác tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền… Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; liên tục được Trung ương Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; hơn 100 đoàn viên được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, được tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu.

Những kết quả, thành tích của lực lượng thanh niên CAND là tiêu biểu cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời “khắc họa” một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ - người đoàn viên, thanh niên CAND theo Sáu điều Bác Hồ dạy; từng bước tạo niềm tin sâu sắc về lớp người kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong giai đoạn mới.

 

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Yên Bái giúp các trường học tại huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do lũ ống gây ra hồi đầu tháng 8/2017.


Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cùng với những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những cơ hội, thời cơ mới cho sự phát triển của đất nước; đồng thời đặt ra những thách thức và nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn đối với lực lượng CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng. Đòi hỏi lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, trong đó có công tác thanh niên, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác thanh niên và vai trò của thanh niên CAND trong thời kỳ mới; thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên”. Các cấp bộ Đoàn trong CAND phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác Công an; quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Công an, Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu vì cộng đồng.


Tiếp tục tổ chức, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, chủ động nhận diện và đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng lực lượng thanh niên kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục củng cố xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; khắc phục bệnh hành chính, quan liêu, xa rời thực tế, cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên; chủ động bồi dưỡng, lựa chọn, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trẻ cho Công an các đơn vị, địa phương.

 

Hoạt động “Mang âm nhạc tới bệnh viện” - Món quà tinh thần gửi người bệnh của các chiến sỹ CAND.


Thanh niên CAND phải đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nghiêm Điều lệnh; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc và kiên quyết tấn công tội phạm; đấu tranh chống mọi biểu hiện cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân; xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

 
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15712699