Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng Cảnh sát cơ động: phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”

16/03/2017 08:30

Sáng ngày 15/3/2017, Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức lễ phát động cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” đến toàn thể CBCS trong đơn vị.

 

Theo đó, Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với những biện pháp thực hiện cụ thể. Trong đó nhấn mạnh tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng của CBCS trong toàn đơn vị; phối hợp hoạt động nhằm tạo những môi trường ứng xử tốt, rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho CBCS trong việc tiếp xúc với nhân dân và trong công tác đạt kết quả cao.

Thực hiện CVĐ gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong xây dựng phong cách, hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh sát cơ động “ Thường trực tốt, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ phát động các đơn vị trực thuộc, các đội công tác đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lê Giáp
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14941271