Tin hoạt động Ngành

Phòng Cảnh sát môi trường: Tọa đàm vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

31/03/2019 03:51

Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa tổ chức buổi Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi Tọa đàm cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn thảo luận trao đổi về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đánh giá về nhận thức vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là người đứng đầu trong thời gian qua; tập trung vào các vấn đề “nêu gương” về học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; phát huy dân chủ, xây dựng ý thức gần dân, tôn trọng nhân dân, xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình; ý thức, trách nhiệm trong công việc; việc đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, nêu lên những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện “nêu gương” và đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục đối với Chi bộ để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 
 

 

Cũng tại buổi tọa đàm cán bộ, đảng viên đã được truyền đạt nôi dung Quy định số 01-QĐ/ĐUCA-X03 ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên ban thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương”.

Tại buổi tọa đàm đồng chí Đặng Quang Niềm – Bí thư Chi bộ chỉ rõ mỗi cán bộ, đảng viên phải “nói đi đôi với làm”, tránh việc “nói một đằng, làm một nẻo”, nêu gương từ nhận thức đến sinh hoạt và nêu gương trong công tác chuyên môn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian tới

Anh Dũng - Phòng CSMT
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18967210