Tin hoạt động

Phòng PC47: Học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

23/04/2018 10:40

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20/4/2018, Phòng CSĐTTP về ma túy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

 

Tại Hội nghị, cán bộ, Đảng viên trong chi bộ được xem lại bài nói chuyện của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận tại Hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ướng 4, khóa XII của Đảng...

Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên” là một chuyên đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa bởi phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu, cũng như của mỗi Đảng viên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị là một đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ lãnh đạo, Đảng viên nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, thấm nhuần sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ việc học tập, nghiên cứu đó, mỗi cán bộ, Đảng viên liên hệ bản thân nhằm xây dựng phong cách làm việc tận tụy, có tinh thần trách nhiện, hiệu quả cao; đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo, chỉ huy học tập phong cách lãnh đạo nêu gương, dân chủ, quần chúng, khoa học, quyết đoán sâu sát, khéo dùng người, trọng người tài, người giỏi, người có đạo đức trong sáng.

Kết thúc hội nghị, mỗi cán bộ Đảng viên đều tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo cũng như khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong tác phong làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy) góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm đẹp thêm hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.

Xuân Hùng – PC47
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16996650