Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng PC49: Ký giao ước thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

17/04/2017 01:09

Sáng ngày 17.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động và ký giao ước thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Toàn cảnh buổi lễ.

 

Để triển khai thực hiện Cuộc vận động“ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với những nội dung , biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hạnh động và trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ trong xây dựng phong cách, hình ảnh về người chiến sỹ Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh có đủ năng lực, phẩm chất, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Phòng PC49 phát biểu tại buổi lễ.

 

Tại buổi lễ, đại diện chỉ huy các đội Công tác, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động“ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với các nội dung như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận  động, nhắm phổ biến, quán triệt về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, lễ tiết tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh và nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; phấn đấu “ xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với hiệu quả công tác chuyên môn; mỗi CBCS phải luôn giữ bản lĩnh trước các thế lực thù địch, các loại tội phạm, trước mọi cám dỗ vật chất, có thái độ ứng xử văn hóa đúng mực… quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần xây dụng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát môi trường bản lĩnh nhân văn, đẹp trong lòng nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Phòng PX15 phát biểu tại buổi lễ.
 Đại diện chỉ huy các đội Công tác, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phòng PC49 ký kết giao ước thực hiện Cuộc vận động.

 

Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14966955