Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng PC64: Phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân phục vụ"

10/03/2017 04:39

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, chiều ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Để Cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, lãnh đạo tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho toàn đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính, xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. 

Các đội, cá nhân cán bộ, chiến sỹ trên từng lĩnh vực công tác xây dựng, đăng ký các nội dung thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động và nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh họat tại nơi cư trú; gắn với kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉnh trang và thực hiện các khẩu hiệu như “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi lễ


Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Cảnh sát Quản lý hành chính là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự với nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu, những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, để nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính nói riêng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an có liên quan đến cuộc vận động.., nâng cao trách nhiệm tính gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy trong thực hiện các nội dung cuộc vận động; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ chiến sỹ.

 Trung tá Trần Thị Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi Lễ, đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động.

 Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo phòng chứng kiến đại diện các đội nghiệp vụ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chíh ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động

 

Anh Lê - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19616446