Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng PC66 triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

04/04/2017 07:36

Sáng ngày 03/4, Phòng PC66 tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

  Các đại biểu tham dự buổi lễ

 Cuộc vận động nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; nắm rõ được sự cần thiết tổ chức Cuộc vận động; những nội dung và giải pháp xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

 

  Các đội tiến hành ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động

 

Tại lễ phát động các đội công tác trực thuộc Phòng PC66 đã ký giao ước thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động và tiếp tục thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, hiệu quả”; “Không ngừng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC & CNCH”…Đồng thời tiến hành cho 100% CBCS đơn vị ký cam kết thực hiện Cuộc vận động với nhiều nội dung cụ thể về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ với những nội dung cơ bản, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng mũi công tác.

 

  Thượng tá Hoàng Văn Long - Trưởng phòng PC66 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng phòng yêu cầu: Các đồng chí lãnh đạo phòng, chi ủy chi bộ, chỉ huy các đội, các đồng chí đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong cuộc vận động để CBCS học tập, noi theo; tăng cường kiểm tra điều lệnh, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, vì nhân dân phục vụ; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật; nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; nhất là cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu, các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, chiến đấu; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PCCC đủ năng lực, phẩm chất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Đậu Hòa - Anh Hùng (PC66)
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15176059