Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: Phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

15/03/2017 01:47

Sáng ngày 14/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Để Cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Cấp ủy, lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là nội dung quan trọng, là yếu tố xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời xây dựng Kế hoạch đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 
Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng quán triệt nội dung Lễ phát động
 

Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt chính trị, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong xây dựng phong cách, hình ảnh đẹp về lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện cuộc vận động và nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; gắn với kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

 
Đại diện các đội nghiệp vụ , chi hội phụ nữ ký cam kết thực hiện 
 


Thường xuyên tổ chức trao đổi, phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử Công an nhân dân vào nội dung sinh hoạt Đảng, chuyên môn, chú trọng liên hệ từng bộ phận công tác trực tiếp tiếp xúc với công dân và NNN như: công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xuất nhập cảnh; xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra cư trú NNN,…
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu hành động của đơn vị “Niềm nở - Nhanh nhất – Chính xác nhất”, “Cán bộ chiến sỹ phòng quản lý xuất nhập cảnh thi đua làm nhiều việc tốt vì nhân dân” và thực hiện phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”, “Phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của nhân dân” nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và hình ảnh người chiến sỹ công an đẹp trong lòng nhân dân./.

Thanh Tùng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 14941263